Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

3 września w Międzyrzecu Podlaskim, w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020, w której uczestniczył starosta bialski Mariusz Filipiuk. W tej uroczystości wziął udział dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz wraz z pocztem sztandarowym. Sześcioro absolwentów szkół średnich z rąk starosty otrzymało stypendium Starosty Bialskiego przyznane najlepszym maturzystom ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat bialski. Zgodnie z regulaminem stypendium Starosty Bialskiego może otrzymać jeden, najlepszy w danym roku szkolnym maturzysta z każdego typu szkoły; w przypadku zespołu szkół – z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu. Minimalny wynik do otrzymania stypendium to 80% średniej arytmetycznej wartości uzyskanej z wszystkich obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym w części ustnej i pisemnej. Takie stypendium w wysokości 2000 zł. otrzymał absolwent Zespołu Szkół Kamil Jasiński, który uzyskał najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w powiecie bialskim.

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020