„Stażyści z Naruszewicza podbijają rynek pracy”

W październiku 2018 roku miała miejsce mobilność w ramach projektu „Stażyści z Naruszewicza podbijają rynek pracy”, podczas której uczniowie naszej szkoły realizowali ustalony wspólnie z partnerem greckim program praktyk zawodowych. Wyjazd do Grecji dedykowany był dla 32 uczestników (20 techników hodowców koni oraz 12 techników mechanizacji rolnictwa) oraz 3 nauczycieli, którzy pełnili rolę opiekunów młodzieży. Jako, że zbliża się koniec roku kalendarzowego przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych postępów projektu.

Czytaj dalej „„Stażyści z Naruszewicza podbijają rynek pracy””

Promocja projektu nr RPLU.13.06.00-06-0005/16 „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” realizowanego w ramach umowy nr RPLU.13.06.00-06-0005/16-00 z dn. 30.06.2017 r.

PROJEKT: Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski

O projekcie

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres projektu obejmuje prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) w wyniku czego powstaną warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Ogólna wartość projektu: 3 528 411,72 zł
wydatki kwalifikowane: 3 489 699,96 zł,
w tym dofinansowanie EFRR: 2 966 244,96 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6: Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego