Życzenia z okazji DEN

„Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu.” Olga Tokarczuk

Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa wszystkim pracownikom naszej szkoły serdeczne życzenia zdrowia oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym. Tym słodkim upominkiem pragniemy podziękować za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W środę 13 października 2021 r. w hotelu Zamek Janów Podlaski odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli licznie nauczyciele, nauczyciele emeryci, pracownicy administracji i obsługi. Spotkanie zaszczycili swą obecnością: wójt Gminy Janów Podlaski  Leszek Chwedczuk, zastępca wójta Gminy Janów Podlaski  Wiesław Fila, przewodniczący Rady Gminy Janów Podlaski  Stanisław Żmudziński – Caruk, radna powiatu bialskiego  Czesława Caruk, komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim kom. Mariusz Smagieł. Uroczystość rozpoczęła młodzież częścią artystyczną, która słowem i piosenką uświetniła ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Uczniowie podkreślili w ten sposób swą wdzięczność za codzienne poświęcenie i troskę o dobro wychowanków. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły  Jarosław Dubisz, który mówił o trudnej, ale jakże pięknej pracy pedagoga, która w istocie jest powołaniem oraz podziękował nauczycielom za wysiłek, jaki wkładają w swoją pracę. Życzył również wszystkim wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Potem z pięknymi życzeniami wystąpił również  Leszek Chwedczuk. Następnie dyrektor Zespołu Szkół wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Marsz Szlakiem Legionów Piłsudskiego po Podlasiu

Dnia 7 października 2021 roku odbył się XXVI Marsz Szlakiem Legionów Piłsudskiego po Podlasiu. Wzorem roku ubiegłego w zmienionej w związku z pandemią formule 30. uczniów klas mundurowych z naszej szkoły wzięło udział w obchodach marszu, które miały miejsce przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Janowie Podlaskim. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych szkół z klasami mundurowymi z powiatu bialskiego z  Janowa Podlaskiego, Małaszewicz i Wisznic. Przy pomniku Marszałka Piłsudskiego została wystawiona honorowa warta składająca z naszych uczniów i żołnierzy Wojska Polskiego. Wszystkich przybyłych na uroczystość przywitał dyrektor Jarosław Dubisz, następnie głos zabrał wicestarosta Janusz Skólimowski. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele służb mundurowych Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji, oraz przedstawiciele władz powiatu oraz gminy. Honorowym gościem był Tadeusz Mikinnik – wieloletni komendant i organizator Marszu. Delegacje złożyły kwiaty oraz zapalono znicze.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

6 października 2021 r. w hotelu Zamek Janów Podlaski odbyło się uroczyste ślubowanie  uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili goście: Sekretarz Powiatu Bialskiego, były Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Wójt Gminy Janów Podlaski Leszek Chwedczuk, Przewodniczący Rady Gminy Janów Podlaski Stanisław Żmudziński – Caruk, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie podinspektor Anna Sakowicz, Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim komisarz Mariusz Smagieł, Dyrektor hotelu Zamek Janów Podlaski  Grzegorz Orzełowski, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej Barbara Kociubińska – Koza, członek Zarządu Powiatu Bialskiego i jednocześnie Radny Powiatu Bialskiego Tadeusz Łazowski, Radna Powiatu Bialskiego Czesława Caruk, rachmistrz Marta Oniszczuk, która prowadzi w  szkole zajęcia ze służby celno- skarbowej, starszy chorąży sztabowy Wojciech Matwiejczuk, który prowadzi w Zespole Szkół zajęcia ze straży granicznej, Inspektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej Marta Bogusz.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 wprowadzeniem sztandaru Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz odśpiewaniem hymnu. Gości, dyrekcję szkoły- dyrektora Jarosława Dubisza i wicedyrektor Urszulę Majewską-Chilkiewicz, wychowawców, pierwszoklasistów i ich rodziców oraz stypendystów powitali prowadzący akademię: Julia Harwacka i Bartosz Tokarski.

W imieniu całej uczniowskiej społeczności przemówienie do uczniów klas I wygłosiła uczennica II b T Julia Nitychoruk. Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół  Jarosław Dubisz, który życzył pierwszoklasistom sukcesów i wytrwałości, gdyż to oni będą współtworzyć historię szkoły. Jako następna wystąpiła  podinspektor Anna Sakowicz, która odczytała list skierowany do pierwszoklasistów od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie  dr Artura Krukowskiego. Nawiązano w nim do wartości i tradycji, takich jak: uczciwość, pracowitość, kreatywność, chęć uczenia się i rozwijania, wyrażono nadzieję, że uczniowie zwiążą swoją przyszłość zawodową ze służbą celno- skarbową. Głos zabrali także Wójt Gminy Janów Podlaski Leszek Chwedczuk oraz Sekretarz Powiatu Bialskiego, były Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, zapewniając pierwszoklasistów, że dokonali właściwego wyboru szkoły.

Do ślubowania na sztandar Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim wystąpiło sześcioro przedstawicieli klas pierwszych, którzy zostali przyjęci do szkoły z najwyższą liczbą punktów. Pierwszoklasiści ślubowali wierność wartościom i tradycji Zespołu Szkół, dbałość o dobre imię szkoły. Po ślubowaniu wystąpił przedstawiciel klas I – Karol Górski, który zapewnił, że oficjalnie włączeni do grona uczniów Zespołu Szkół pierwszoklasiści będą dbać o poszanowanie zasad, pracować nad kształtowaniem swoich charakterów i z zapałem zdobywać wiedzę.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie aktów mianowania. Klasom 1a i
1 b liceum z dodatkowymi zajęciami ze straży granicznej akty mianowania na ucznia wręczył starszy chorąży sztabowy Wojciech Matwiejczuk, klasie 1b liceum z dodatkowymi zajęciami z policji akty mianowania na ucznia wręczył Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim komisarz Mariusz Smagieł, a klasie 1 c liceum z dodatkowymi zajęciami ze służby celno – skarbowej wręczyła Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie podinspektor Anna Sakowicz.

Podczas tej uroczystości uczeń Tomasz Wiciejowski odebrał nagrodę za zdobycie tytułu laureata w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, a 26 uczniów z liceum i technikum Stypendia Starosty Bialskiego z rąk Sekretarza Powiatu Bialskiego Sławomira Sosnowskiego i Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej Barbary Kociubińskiej – Kozy. Także 7 wyróżniających się uczniów klasy 2 z dodatkowymi zajęciami ze służby celno – skarbowej otrzymało nagrody, które wręczyła Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie podinspektor Anna Sakowicz.

Uroczystość uwieńczona została częścią artystyczną w wykonaniu utalentowanych uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Agnieszki Porębskiej, Justyny Jonaszko i Mariusza Demianiuka. Cała uroczystość zakończyła się zwiedzaniem hotelu Zamek – była to wycieczka śladami patrona szkoły – biskupa Adama Naruszewicza oraz słodkim poczęstunkiem.

„Czysta Ziemia”

W poniedziałek, 4 października uczniowie klasy 3aP wraz z nauczycielami – Joanną Pędzik oraz Magdaleną Król – sprzątali teren wokół zbiornika wodnego „Kozioł”. Wyjście zorganizowaliśmy we współpracy z Urzędem Gminy w Janowie Podlaskim. Młodzież z dużym zaangażowaniem przystąpiła do porządkowania. Śmieci niestety nie brakowało. Widok pobliskiego lasku, pełnego różnego rodzaju odpadów, świadczy o wciąż niewystarczającej dbałości o środowisko naturalne. Sprzątanie odbyło się w ramach akcji „Czysta Ziemia” organizowanej corocznie przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda

Nasza szkoła wzięła udział w badaniu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt był realizowany we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Badanie było jednym z etapów prac nad systemem monitorowania losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkolnictwa zawodowego. Polegało ono na przeprowadzeniu ankiet z uczniami (także po zakończeniu nauki w szkole, gdy będą już absolwentami) oraz dyrektorami szkół.  Celem badania było poznanie, jakie są i od czego zależą wybory edukacyjno-zawodowe uczniów i absolwentów szkół zawodowych. Wyniki te mają pomóc w lepszym dostosowaniu systemu kształcenia do rynku pracy.

W ramach współpracy nasza szkoła otrzymała upominki, które posłużą uczniom i uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne.

Wyniki wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego

1 października 2021 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. Wzięło w nim udział 268 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 2 kandydatek. Wśród wszystkich głosów oddanych 4 były nieważne. Komisja wyborcza w składzie: Kapłan Anita z kl. IIIAG, Andrzejuk Małgorzata z kl. IIIAG, Jodko Katarzyna z kl. IV AT, Tomasz Wiciejowski z kl. IVAT, Natalia Chwedoruk z kl. 2b oraz opiekunowie SU: Ilona Dubisz  i Gabriela Skraburska, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Nową Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole została Amelia Andruszkiewicz, zdobywając 171 głosów, funkcję zastępcy Przewodniczącej pełnić będzie Karolina Chilkiewicz.

Amelii  i Karolinie gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów w pracy samorządowej.

Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

1 października 2021 piętnastu uczniów z klas 1-4 kierunku technik hodowca koni oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięło udział w „Teście wiedzy o rolnictwie ekologicznym” przeprowadzonym w formie on-line. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 30 pytań dotyczących przepisów prawa a także upraw roślin i chowu zwierząt w gospodarstwie ekologicznym. Wśród najlepszych okazali się, zajmując kolejno miejsca:

1. Wiciejowski Tomasz

2. Kępińska Monika

3. Harwacka Julia

4. Caruk Kacper

5. Krzyżanowska Dominika.

Zwycięzca etapu szkolnego – Tomasz Wiciejowski będzie reprezentować naszą szkołę podczas finału, który odbędzie się 26 października.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Szkolny Dzień Turystyki

30 września uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim uczestniczyli w pieszej wędrówce po Janowie w ramach Szkolnego Dnia Turystyki. Pierwszoklasiści pod opieką wychowawców poznawali uroki i bogatą historię Janowa Podlaskiego, wędrując wyznaczonym szlakiem i zdobywając punkty podczas wykonywania zadań, na poszczególnych stacjach. Każda klasa w trakcie rajdu odwiedziła takie miejsca jak: siedziba Parku Krajobrazowego “Podlaski Przełom Bugu”, Stadnina Koni Janów Podlaski, kościół Jana Chrzciciela, strażnica Straży Granicznej, komisariat policji, fontanna na skwerze oraz kościół św. Trójcy. Ostatnim punktem na trasie był Zamek Biskupi, gdzie dzięki uprzejmości hotelu odbyło się ognisko, podczas którego wyznaczeni uczniowie rozwiązywali test wiedzy o Janowie oraz każdy z oddziałów zaprezentował swój hymn klasowy. W klasyfikacji generalnej rajdu I miejsce zajęła klasa 1a.

 Dzień Turystyki Szkolnej był nie tylko okazją do świetnej zabawy i integracji uczniów klas pierwszych, ale też ciekawą lekcją o historii i kulturze naszej małej ojczyzny.