Klasy trzecie mundurowe LO o profilu straży granicznej  i policji na przejściu granicznym w Kukurykach i Terespolu .

Uczniowie Naruszewicza odwiedzili dziś w pierwszej kolejności Oddział Celny w Koroszczynie,  gdzie zobaczyli, jak wygląda  odprawa samochodów ciężarowych. Następnie drogą celną udali się na przejście graniczne w Kukurykach, gdzie odbywa się odprawa na wjazd i wyjazd samochodów ciężarowych. Uczniowie również przeszli w rejon granicy państwa polsko  – białoruskiej.
Kolejnym punktem programu było przejście graniczne w Terespolu . Funkcjonariusz Straży Granicznej zapoznał młodzież z odprawą paszportową na wjazd i wyjazd oraz odprawą towarów i pojazdów . Podczas tego wyjazdu młodzież zapoznała się ze specyfiką służby Straży  Granicznej.
Na koniec uczniowie zwiedzili Prochownie w Terespolu – pozostałości fortów obronnych z przełomu XIX – XX wieku i zaskoczeni pięknymi eksponatami przenieśli się w czasie .

Bialskie Targi Pracy

22 września 2023r. uczniowie klas 4 liceum i technikum uczestniczyli w Bialskich Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej. Na hali AWF zaprezentowało się prawie 100 wystawców z całego regionu. Uczniowie mieli możliwość porozmawiać z przedstawicielami szkół wyższych, pracodawcami oraz przedstawicielami służb mundurowych. Młodzież zapoznała się z aktualnymi ofertami na lokalnym rynku pracy, a także miała możliwość skorzystać z konsultacji z zakresu dokumentów aplikacyjnych. Podczas targów, uczniowie obejrzeli pokaz umiejętności psa służbowego Straży Granicznej oraz interwencji funkcjonariuszy Zakładu Karnego, a także instruktaż udzielania pierwszej pomocy. Młodzież wysłuchała również wykładu na temat sztucznej inteligencji w biznesie.

Wycieczka klas mundurowych do Sobiboru i Chełma.

19 września 2023 roku uczniowie 3 i 4 klas o profilu straży granicznej i policji wycieczkę rozpoczęli od zwiedzenia Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze.

Uczniowie poznali historię obozu zagłady oraz obejrzeli wystawę poświęconą więźniom obozu.

Kolejnym punktem wyjazdu był Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie .

Młodzież zwiedziła salę tradycji oraz poznała historię formacji granicznej pełniącej służbę w ochronie granicy państwowej od odzyskania niepodległości do dziś.

Następnie uczniowie zwiedzili  Zabytkową Kopalnię Kredy, w której spotkali ducha Bielucha.

Mieliśmy okazję również wstąpić do Akademii Nauk Stosowanych.

Z nadzieją na spełnienie Bieluchowego życzenia wróciliśmy do Janowa Podlaskiego.

Matura na 100 procent

Absolwentka Technikum przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza Aryna Shakun została finalistką jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” krakowskiej Fundacji „Zawsze Warto” oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Projekt ma na celu wyróżnienie i docenienie najlepszych polskich maturzystów oraz szkól, które tworzą warunki do osiągnięcia znakomitych wyników. Aryna Shakun znalazła się w gronie 290 osób z całej Polski, które najlepiej zdały egzamin maturalny w sesji maj 2023.

TERMINARZ WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

14.09.2023 – Powołanie Komisji Wyborczej 

15-19.09.2023 – Zgłaszanie Kandydatów/ Kandydatek na przewodniczącego/przewodniczącą (każdy kandydat/ ka zobowiązany/a jest dostarczyć listę poparcia z minimalnie 20 podpisami oraz informacjami o sobie i swoim programie wyborczym – materiały do odebrania u pani Gabrieli Skraburskiej i pani Ilony Dubisz)

20.09.2023 – Ogłoszenie listy kandydatów

21-27.09.2023 – Kampania Wyborcza

28.09.2023 – Cisza Wyborcza

29.09.2023 – Dzień Wyborów

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

Uczniowie Zespołu Szkół po raz trzeci uczestniczyli w prezydenckiej akcji Narodowe Czytanie. W pięknej scenerii hotelu Pałac Cieleśnica odczytali wybrane fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Dziękujemy Paniom Barbarze i Natalii Chwesiuk za gościnę w pełnych sielskiego klimatu progach Pałacu Cieleśnica. W pamiętających czar minionych lat wnętrzach pałacu oraz w parku czuliśmy się jak w nadniemeńskim Korczynie.

Dziękujemy również uczniom, którzy wzięli udział w akcji i wcielili się w bohaterów powieści Orzeszkowej – Marta Hornowska wystąpiła jako Justyna Orzelska, Kamil Fusiarz – Jan Bohatyrowicz, Martyna Koczkodaj – Maria Kirłowa , Karol Górski -Teofil Różyc, Kacper Górski – Benedykt Korczyński i narrator , Paweł Kamiński – narrator, Patrycja Protasiuk – narrator , Milena Tarasiuk – narrator, Marek Kiryluk – Bolesław Kirło, Wiktoria Niedzielska – Emilia Korczyńska.

Akcję przygotowała młodzież przy wsparciu nauczycieli Zespołu Humanistycznego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 

W poniedziałek 4 września, w auli Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w
Janowie Podlaskim, odbyła się uroczystość rozpoczęcia  roku szkolnego
2023/2024.

Dyrektor szkoły Jarosław Dubisz przywitał bardzo serdecznie przybyłych
gości: członków Zarządu Powiatu Bialskiego – Czesławę Caruk oraz  Tadeusza Łazowskiego, komendanta Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim podkom. Tomasza Popisa oraz uczących w szkole przedmiotów mundurowych st. chor. sztab. SG Wojciecha Matwiejczuka i rachm. Martę Oniszczuk oraz grono pedagogiczne, młodzież szkolną i przybyłych rodziców.

W dalszej części wystąpienia, dyrektor szkoły  zachęcał młodzież
szkolną do wykorzystania czasu spędzonego w szkole na realizację planów
i zamierzeń oraz życzył wszystkim jak najlepszych wyników: w nauce,
na egzaminach maturalnych i zawodowych i innych osiągnięć szkolnych.

W swoich wystąpieniach członkowie Zarządu Rady Powiatu T. Łazowski i Cz. Caruk
podkreślali bardzo dobrą współprace szkoły z organem prowadzącym i życzyli
wszystkim udanego roku szkolnego.

W trakcie części oficjalnej uroczystości Jarosław Dubisz wręczył
świadectwa i nagrody uczniom klas  technikum wyróżniającym się w nauce
i zachowaniu oraz 100% frekwencją w roku szkolnym 2022/2023. Uroczystość
zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem Justyny
Żebrowskiej, Sylwestra Kwapienia i Wiesława Melaniuka.

Giełda Podręczników 2023

Giełda podręczników odbędzie się w bibliotece szkolnej w dniach 6-15 września. Proszę o przynoszenie książek do sprzedaży od 4 września. Podręczniki należy opisać ołówkiem na wewnętrznej stronie tytułowej lub przykleić kartkę (imię, nazwisko, klasa oraz oczekiwana cena). Książki powinny być w dobrym stanie.