„Czysta Ziemia”

Dnia 18 stycznia gościliśmy w szkole przedstawicieli Starostwa Powiatowego z Białej Podlaskiej. Okazją ku temu było wręczenie nagród za uczestnictwo w konkursie „Czysta Ziemia”, do którego nasza szkoła przystąpiła kolejny rok z rzędu. W auli obecna była dyrekcja szkoły – Jarosław Dubisz oraz Urszula Majewska – Chilkiewicz, nauczyciel – koordynator konkursu, Magdalena Król oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej z klasy 3a liceum. Dyrektor szkoły podkreślił, jak ważne są takie inicjatywy i że obowiązek dbania o przyrodę powinien towarzyszyć nam nie tylko w czasie takich akcji. Słowa wdzięczności skierował do wszystkich uczniów, którzy angażowali się w różnego rodzaju działania proekologiczne. Za uczestnictwo w konkursie szkoła otrzymała nagrody książkowe, zaś uczniowi szczególnie wyróżniającemu się w wykonywaniu zadań konkursu – Oliwii Szpejdzie – wręczono kosz ze słodyczami.                                                                    

Przypomnijmy, że konkurs „Czysta Ziemia” organizowany jest corocznie przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. W bieżącym roku szkolnym była to już XIII edycja. Przesłanie konkursu jest jak najbardziej pozytywne, uwrażliwia młodych ludzi na potrzeby nie tylko nasze, ale też środowiska naturalnego. W ramach konkursu, Zespół Szkół podjął się m. in. zbiórki makulatury (840 kg), nakrętek (14 kg) czy sprzątania okolicznych terenów – dołączając tym samym do 28. Akcji Sprzątanie świata – Polska. Mamy nadzieję, że również w przyszłym roku dołączymy do kolejnej edycji konkursu.

Wyniki I edycji Pucharu Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym

Uczniowie naszego technikum brali udział w 9. wykładach online oraz w trzech rundach pytań testowych I edycji Pucharu Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym. Organizatorzy podali, że zgłosiło się 120 szkół rolniczych z całej Polski, sklasyfikowano 1 467 uczniów, średnio przypadło 230 punktów na szkołę i 27 na ucznia.

Uczniowie naszej szkoły jako drużyna zdobyli 346 punktów, co dało 58 punktów na ucznia. Najwięcej punków dla naszej szkoły zdobyli Bartosz Woliński III b TM oraz Tomasz Wiciejowski IV a THK, obaj po 71 punktów. Obaj uczniowie zostali wyróżnieni przez organizatorów, zajmując odpowiednio 13 i 15 miejsce. O kolejności decydowały punkty i czas odpowiedzi. Wyróżnionym uczniom organizatorzy ufundowali nagrody, które otrzymają niebawem.

Technikum przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim ponownie wśród najlepszych szkół w kraju!

12 stycznia opublikowano najnowszy (już 24.) ranking „Perspektyw”.

Po raz kolejny Technikum przy Zespole Szkół jest obecne w Rankingu Techników na wysokiej, bo 130. pozycji w rankingu głównym oraz 7. w rankingu wojewódzkim. Uzyskaliśmy zaszczytny tytuł szkoły ze srebrną tarczą. Jesteśmy też najlepszą szkołą
w powiecie bialskim.  

Ranking „Perspektyw” jest tworzony na podstawie kilku czynników. Wśród nich są sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także w przypadku techników, wyniki egzaminu zawodowego.

Mimo kolejnego roku kształcenia na odległość byliśmy w stanie poprawić ubiegłoroczny wynik, wtedy uzyskaliśmy tytuł szkoły z brązową tarczą (ranking 2021). W latach poprzednich uzyskiwaliśmy tytuł szkoły ze złotą tarczą (ranking 2019), srebrną (ranking 2918 i ranking 2015).

Ten wyniki świadczą o tym, iż Technikum przy Zespole Szkół od lat, niezależnie od warunków, kształci młodzież na najwyższym poziomie.

„Lubelska kuźnia talentów”

Czworo uczniów technikum – Julia Harwacka, Katarzyna Jodko, Dominika Krzyżanowska, Tomasz Wiciejowski- otrzymało stypendia w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Akademia bożenarodzeniowa

Zapraszamy do obejrzenia akademii z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowanej przez uczniów: Karolinę Chilkiewicz, Dominika Kozaczuka, Weronikę Puscz, Wiktorię Niewęgłowską,  Agnieszkę  Kirmuć, Kingę Struczyk, Julię Harwacką, Marię Sitarczuk, Mikołaja Siudyłę, Karola Górskiego pod kierunkiem nauczycieli: Renaty Nowickiej, Ilony Dubisz, Sławomira Filipiuka, ks. Łukasza Kulika, ks. Grzegorza Bochińskiego.

     W tę noc świętą każda rodzina

    Czeka aż narodzi się Boża Dziecina

     Jest to czas wiary, pełen miłości

     Radość i szczęście w każdym domu gości

     To On, to Jezus, to maleńkie Dziecię

     Niech Wam da wszystko co najlepsze na świecie…

                                                       Zdrowych i spokojnych Świąt

                                            życzą: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

                           Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Z życzeniami

16 grudnia nasza mikołajowa drużyna odwiedziła ze świątecznymi życzeniami kolejnych przyjaciół szkoły – Placówkę Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, Stadninę Koni Janów Podlaski oraz pracowników Parku Krajobrazowego „Podlaski przełom Bugu”. Młodzież odwiedziła też żołnierzy stacjonujących na naszym terenie.

Rozstrzygnięcie konkursu literacko – plastyczno- fotograficznego

14 grudnia 2021r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu przeprowadzonego w ramach projektu edukacyjnego promującego czytelnictwo

Uruchom wyobraźnię

Nagrody oraz dyplomy w świątecznej atmosferze wręczyli dyrektor Zespołu Szkół im.
A. Naruszewicza w Janowie Podlaski pan Jarosław Dubisz oraz pani wicedyrektor Urszula Majewska- Chilkiewicz.

W konkursie wyłoniono laureatów w trzech kategoriach.

Zwycięzcami w kategorii literackiej zostali uczniowie z grupy, która napisała najlepszą recenzję. Są to uczniowie klasy 3a LO/SP:

1.     Dawid Tokarski

2.     Patryk Jakubowicz

W kategorii plastycznej zwyciężył zespół, który stworzył najlepszy projekt okładki wybranej książki. To uczennice z klasy 3a LO/SP:

1.     Karolina Chilkiewicz

2.     Julia Orluk

3.     Martyna Jarocka

4.     Julia Trzpil

W dziedzinie fotografii wygrali uczniowie z grupy, która zaprezentowała najciekawsze, najbardziej pomysłowe zdjęcie ucznia z wybraną książką. Zwycięzcami są uczniowie klasy 3abc T/SP:

1.     Anna Karpińska

2.     Agnieszka Kirmuć

3.     Jakub Stefańczuk

4.     Jarosław Kondratiew

5.     Kacper Caruk

6.     Kacper Oniszczuk

Nagrody książkowe dla uczniów, którzy wygrali w konkursie zostały zakupione ze środków dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3.

Konkurs na najładniejszą dekorację bożenarodzeniową

Samorząd uczniowski zaprasza szkolną społeczność do udziału w konkursie na najpiękniejszą dekorację bożonarodzeniową. Na facebookowym profilu szkoły zamieszczone zostaną filmy, na których uczniowie prezentują swoje dzieła.
Konkurs wygra klasa, która pod swoim video otrzyma największą liczbę polubień.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Doskonalenie zawodowe uczniów technikum

W dniach 1-5.12.2021r. uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni wzięli udział w kursie z powożenia zaprzęgiem konnym i zdali egzamin na brązową odznakę PZJ. Szkolenie zostało sfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu ,, Zawodowcy z powiatu bialskiego”. Jest to pierwszy kurs rozpoczynający cykl szkoleń  dotyczących poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Projekt zakłada liczne szkolenia również uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum hotelarstwa.

Bieg Mikołajkowy

Grupa Mikołajów z Zespołu Szkół odwiedziła ze świątecznymi życzeniami przyjaciół szkoły – Urząd Gminy w Janowie Podlaskim, Szkołę Podstawową, Komisariat Policji, Zamek Janów Podlaski.