Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej

21 lutego w naszej szkole po raz kolejny dzięki uprzejmości dr Pawła Różańskiego Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych uczniowie klas pierwszych oraz ósmoklasiści zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej w Janowie Podlaskim uczestniczyli w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warsztaty wzorowane na zajęciach dydaktycznych z

podstawy pierwszej pomocy przedmiotu realizawanego w AWF studentów służb mundurowych i sportów walki.

Młodzież dowiedziała się, kiedy należy wezwać karetkę pogotowia, jak pomóc osobie poszkodowanej.

Fachowe przekazanie wiedzy uświadomiło uczestnikom warsztatów, że pierwsza pomoc równa się zdrowie i życie , więc ważne jest , aby właściwie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej . Przeprowadzone przedsięwzięcie z pewnością zobrazowało młodzieży , jak istotna jest umiejętność pomocy drugiej osobie.

Dziękujemy panu Pawłowi Różańskiemu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Białej  Podlaskiej za kolejną ciekawą , wartościową lekcję.

Warsztaty z kryminalistyki dla klas służby celno-skarbowej

21 lutego 2024 r. uczniów klas III i IV LO o profilu Służba Celno-Skarbowa w Janowie Podlaskim odwiedzili funkcjonariusze Referatu Techniki Kryminalistycznej Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej st. asp. Jacek Rosochacki i rew. Łukasz Obydź. 
Funkcjonariusze opowiadali o znaczeniu kryminalistyki w zwalczaniu przestępczości. Zapoznali uczniów z zadaniami technika kryminalistyki w KAS oraz zaprezentowali różnorodny sprzęt wykorzystywany w trakcie oględzin miejsc zdarzeń w ramach zespołów oględzinowych i grup operacyjno-śledczych.
Zaprezentowali też metody wykrywania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych i dowodów rzeczowych, w tym śladów biologicznych i daktyloskopijnych. Uczniowie pod okiem techników kryminalistyki wykonywali zdjęcia dowodów rzeczowych, pobierali i zabezpieczali materiał biologiczny oraz odbitki linii papilarnych.
Zajęcia zorganizowała st. rachm. Marta Oniszczuk

Dzięki uprzejmości Komendant Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim ppłk Małgorzaty Tarasiuk, uczniowie klas 1, 2 i 3 o profilu straży granicznej odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Janowie Podlaskim.  Uczestniczyli w pokazie bezzałogowego statku powietrznego, mieli możliwość obejrzenia pojazdów wykorzystywanych przez straż graniczną do realizacji zadań służbowych. Jedną z największych atrakcji był czworonożny funkcjonariusz – pies patrolowo – obronny Eryl. Przewodnik psa służbowego zaprezentował umiejętności przeszukiwania pomieszczeń w celu odnalezienia ludzi. Wśród pojazdów służbowych placówki szczególnym zainteresowaniem cieszył się pojazd obserwacyjny. Na koniec przewodnik zaprezentował ćwiczenia z psem  ogólnego posłuszeństwa.

Dziękujemy funkcjonariuszom straży granicznej za wartościowe spotkanie , które przybliżyło młodzieży pracę  w służbie.

Walentynki

14 lutego to wyjątkowy dzień dla wielu osób. Jest to czas wyznawania zarówno miłości, sympatii jak i przyjaźni. 

 Z tej okazji, jak co roku, Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Przygotowana i pięknie ozdobiona skrzynka czekała na korytarzu szkolnym na kartki walentynkowe. Poczta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a nasz Kupidyn i jego pomocnice mieli ręce pełne roboty. Nie mniejszą popularnością cieszyła się również nasza walentynkowa ścianka, na tle której powstało mnóstwo pamiątkowych fotografii.

Wycieczka klasa 1a LO, 1a I 2 ab Technikum

25 stycznia 2024r. uczniowie klasy 1 liceum oraz 1 i 2 Technikum uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Warszawy. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Stadionu Narodowego. Dzięki doświadczonemu przewodnikowi młodzież w ciekawej formie poznała historie Stadionu oraz jego patrona, mogła zajrzeć do szatni reprezentacji i zająć miejsca na trybunie. Po pokonaniu trasy „Piłkarskie emocje” uczniowie udali się do muzeum szczęścia i iluzji Be Happy Museum, gdzie mogli w nietypowej scenerii zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, rozwinąć wyobraźnie i dać się porwać kolorowej iluzji. Kolejnym etapem podroży było bardzo wyjątkowe miejsce na mapie stolicy – lekcja wychowania fizycznego w parku trampolin Airo Active Park, gdzie młodzież pod okiem trenera wykonywała akrobatyczne tricki, czasami przekraczając własne granicę.

32. Finał WOŚP

W tym roku  społeczność Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim również przyłączyła się do akcji WOŚP. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego kwestowali podczas przerw i zebrania z rodzicami, którzy również wzięli udział w naszej zbiórce. Dzięki współpracy z hotelem Zamek Janów Podlaski udało nam się zebrać  1635,13 zł.  W niedzielę w ramach 32. Finału WOŚP w hotelu odbył się charytatywny koncert w wykonaniu ucznia trzeciej klasy liceum w ZS Karola Górskiego. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli naszą zbiórkę.

Bal studniówkowy 2024

„Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi; Dano hasło, zaczęto taniec – on prowadzi…” Do matury pozostało już tylko 100 dni, a 27 stycznia 2024 r. w hotelu Zamek Janów Podlaski odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
Tradycyjnie bal rozpoczął się dostojnym, staropolskim tańcem – polonezem przygotowanym pod kierunkiem p. Renaty Nowickiej.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim podkomisarz Tomasz Popis, dyrekcja szkoły – p. Jarosław Dubisz
i p. Urszula Majewska – Chilkiewicz, wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele i rodzice. Przedstawiciele uczniów klas maturalnych – Marta Hornowska i Kamil Fusiarz w imieniu młodzieży podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, rodzicom za trud włożony w kształcenie i wychowanie, za codzienne wsparcie i pomoc.
Dyrektor Jarosław Dubisz w swoim przemówieniu życzył uczniom sukcesu na maturze, w dorosłym życiu oraz wspaniałej zabawy studniówkowej, a następnie odczytał list Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka skierowany do tegorocznych abiturientów . W imieniu rodziców p. Magda Seluk podziękowała dyrekcji i gronu pedagogicznemu za lata trudu, które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych ludzi. Część oficjalna została zakończona wspólnym walcem i do wczesnych godzin porannych trwała wspaniała zabawa.