Konkurs Mistrz języka

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH

DO  UDZIAŁU  W  SZKOLNYM  KONKURSIE

Mistrz    języka

PRZEDMIOT KONKURSU:                     

 Napisanie  testu  leksykalno – gramatycznego 

 z  wybranego  języka:

 angielskiego,  niemieckiego  lub  rosyjskiego 

Laureaci  pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy składać do nauczycieli języków obcych

 uczących w poszczególnych klasach do 1 -go października 2021r. 

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego

6 września 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego. W tej uroczystości wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył Dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz. Podczas uroczystość nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Justyna Żebrowska otrzymała z rąk Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka akt nadania tytułu nauczyciela mianowanego.

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 10.09.2021 r. o godz. 15.30.

Rodziców uczniów  zapraszamy do auli na spotkanie z dyrekcją, a następnie do następujących sal na spotkanie z wychowawcami:

1a LO –        wych. Renata Nowicka,  sala nr 19,

1b LO –        wych. Monika Pisaruk,  sala nr 18,

1c LO –         wych. Ilona Dubisz, sala nr 12,

1ab T-           wych. Marta Potocka, sala nr 29,

2a LO –        wych. Agnieszka Porębska, sala nr 13,

2b LO –        wych. Monika Mirończuk,  sala nr 26,

2ab T –         wych. Ilona Bazyllczuk,  sala nr 7,

3a G –          wych. Gabriela Skraburska, sala nr 1,

3b G –          wych. Justyna Jonaszko,  sala nr 10,

3c G –          wych. Elżbieta Kozaczuk,  sala nr 11,

3a P –           wych. Joanna Pędzik,   sala nr 17,

3ab TG –      wych. Mariusz Demianiuk,   sala nr 15,

3abcTP –      wych. Małgorzata Forsztek,  sala nr 27,

4a T-            wych. Justyna Żebrowska (w zastępstwie za Sylwię Wielebę), sala nr 16.

Narodowe czytanie 2021

Zespół Szkół dołączył do prezydenckiej akcji Narodowego Czytania. 4 września 2021 r. na janowskim skwerze, przy fontannie nauczyciele odczytali wybrane sceny dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

Imprezę poprowadzili absolwentka Zespołu Szkół Dominika Szewczuk i uczeń Bartek Tokarski, którzy przybliżyli ideę Narodowego Czytania. Przy fontannie zebrani mogli posłuchać aż pięciu pań Dulskich, w które wcieliły się: wicedyrektor Zespołu Szkół Urszula Majewska-Chilkiewicz oraz  Joanna Godlewska, Monika Pisaruk, Agnieszka Porębska, Monika Mrończuk. Kwestie Juliasiewiczowej odczytała Gabriela Skraburska, służącej Renata Nowicka, Meli Justyna Żebrowska, Hesi Ilona Bazylczuk, Lokatorki Agnieszka Daniluk, Zbyszka Dawid Smolbik i Dulskiego Mariusz Demianiuk. W organizacji akcji brali również udział Justyna Jonaszko, Elżbieta Tokarz, Sławomir Filipiuk, Piotr Chilkiewicz.

Spod fontanny wybrzmiały słynne słowa tytułowej bohaterki dramatu G. Zapolskiej: „Na to mamy cztery ściany i sufit, aby swoje brudy prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział”.  Utwór Zapolskiej piętnuje obłudę i zakłamanie, porusza ważną problematykę moralno-społeczną, a słowo „dulszczyzna” na trwałe weszło do języka potocznego.

Inauguracja roku szkolnego

1 września o godz. 9:00 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2021/2022. Wzięli w niej udział uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami, dyrekcją szkoły i funkcjonariuszami Straży Granicznej i Urzędu Celno-skarbowego. O godz. 10:00 uczniowie pozostałych klas spotkali się z wychowawcami. Edukację w Zespole Szkół rozpoczęły cztery klasy pierwsze: klasa straży granicznej, klasa służby celno-skarbowej, klasa policyjna, klasa ogólna oraz klasy technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik hodowca koni. Uczniów przywitali starsi koledzy, Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza Jarosław Dubisz oraz młodsza rachmistrz Marta Oniszczuk, która odczytała list od zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie nadkomisarz Anny Sakowicz.  Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów Bartosza Tokarskiego i Wiktorii Niewęgłowskiej. Podczas inauguracji uczeń klasy czwartej Tomasz Wiciejowski otrzymał nagrodę i świadectwo z wyróżnieniem oraz list gratulacyjny za osiągnięte wysokie wyniki w nauce. Uczeń ten jest również tegorocznym laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych szczebla centralnego.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

1 września o godz. 9.00 uczniów klas pierwszych zapraszamy do auli (na II piętrze) na spotkanie z dyrekcją i wychowawcami, a po nim spotkanie w salach:

1a LO- sala nr 19,

1b LO- sala nr 22,

1 c LO – sala nr 12,

1ab T- sala nr 29.

O godz. 10.00 pozostałe klasy spotkają się z wychowawcami w następujących salach:

2a LO – sala nr 13

2b LO – sala nr 26

2ab T – sala nr 7

3a G – sala nr 1

3b G- sala nr 10

3c G – sala nr 23

3a P- sala nr 17

3ab TG – sala nr 15

3abTP – sala nr 27

4a T- sala nr 16.

Powyżej wymienione sale będą salami, w których będą się uczyć dane klasy.

Przypominamy o postępowaniu zgodnie z wytycznymi sanitarnymi

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9.00. Zdający powinni stawić się w szkole o 8.30. Egzamin z języka polskiego i matematyki będzie miał miejsce w sali nr 24 (auli), a z języka angielskiego w sali nr 29. Przed egzaminem i w czasie egzaminu obowiązują wszystkie zasady takie jak w maju, również te związane z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zajęcia przygotowujące do maturalnego egzaminu poprawkowego

Od sierpnia będą w szkole odbywały się zajęcia przygotowujące do poprawkowego egzaminu maturalnego z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki. Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do szkoły poprzez e-mail na adres sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net , podając przedmiot na zajęcia, z którego będą uczęszczać.