Czytali o lasach…

W dniu 19 czerwca młodzież janowskiego liceum w ramach obchodów Roku Lasów Polskich w Powiecie Bialskim udała się na łono natury, aby w scenerii leśnej odczytać wybrane fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Glorii victis” Elizy Orzeszkowej oraz „Starej baśni” J. I. Kraszewskiego. Literatura odzwierciedla. iż las jest częścią naszego dziedzictwa narodowego, elementem pejzażu, świadkiem wydarzeń historycznych, żywą częścią natury.

W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie: Hanna Ksiniewicz, Paulina Andrusiuk, Liliana Gołoś, Amelia Lesiuk, Patrycja Protasiuk, Milena Tarasiuk, Michalina Klimiuk, Andrzej Fila, Grzegorz Rudko, Emilia Tymicka.

Wydarzenie zostało uwiecznione na taśmie filmowej i będzie opublikowane w internecie, aby z przesłaniem dotrzeć do dużego grona odbiorców. Imprezę przygotował zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Obóz szkoleniowy klas mundurowych

W dniach 06 – 09 czerwca 2024 roku odbył się obóz szkoleniowy uczniów klas mundurowych. W sumie 57 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzeciej przebywało
w Ośrodku Szkoleniowo-wypoczynkowym „AS” w Serpelicach. Podczas obozu odbyły się następujące zajęcia:

 • wspinaczka (pokaz sprzętu, nauka zakładania uprzęży, nauka technik wspinaczkowych na wierzy treningowej i w terenie)
 • skoki z wieży strażackiej,
 • wykład z teorii terenoznawstwa, zasada działania kompasu, busoli, GPS,
 • nocny marsz przy pomocy nawigacji satelitarnej GPS
 • zjazd  linowy nad rzeką Bug,
 • strzelanie z wiatrówki do tarcz elektronicznych i opadowych
 • spływ kajakowy
 • szkolenie z przetrwania w trudnych warunkach
 • musztra
 • team building 
 • gry terenowe
 • paintball.

Uczestnicy obozu zdobyli nowe umiejętności, które poszerzają ich wiedzę
z zakresu pracy zespołowej w warunkach zbliżonych do sytuacji rzeczywistych związanych
z pracą służb mundurowych. Zapoznali się z realnymi sytuacjami, które mogą przytrafić się podczas pracy w terenie. Bycie w ciągłej gotowości do działań lub niespodziewanych sytuacji, jest elementem niezbędnym w ich przyszłej pracy. Pobyt na obozie miał na celu uzmysłowić przyszłym potencjalnym kandydatom do służb mundurowych, że współpraca
i odpowiedzialność za koleżanki i kolegów, podejmowanie decyzji dotyczących sposobu wykonania zadania, dobieranie określonych środków i sprzętu to codzienność w pracy służb mundurowych. Zasoby ludzkie niezbędne w tej pracy, sytuacje trudne, podejmowanie wyzwań i przezwyciężanie własnych lęków i słabości to wyzwania, które postawiliśmy przed młodymi ludźmi. Po szkoleniu zmęczeni, ale zadowoleni wszyscy wrócili do szkoły.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze  Fizycznej.

Uczniowie Naruszewicza wzięli udział w Olimpiadzie o Sporcie i Kulturze Fizycznej .
 Laureatami zostali i 3 miejsce – Justyna Kondraszuk oraz maturzyści Amelia Tokarska , Zuzanna Mierkiewicz, Bartłomiej Mikołajczak, lauraci i 4 miejsce – Anna Zając, Izabela Jeleszuk, Aleksandra Wierzchowska, Wiktoria Grabowska, Mikołaj Siudyła.
Gratulacje.

Uczniowie klasy 1abTechnikum wraz z opiekunami we wtorek 11 czerwca 2024 roku wybrali się na  pieszą wycieczkę ścieżką przyrodniczo – dydaktyczną  „Nadbużańskie Łegi”. Wycieczka została zorganizowana przy współpracy  Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego Na Przykładzie Podlaskiego Przełomu Bugu. Na początku wyprawy mieliśmy okazję podziwiać eksponaty zwierząt    w biurze Parku oraz wysłuchać ciekawej ich charakterystyki, którą przybliżyła nam Pani Magda Żychowska. Podczas spaceru po pięknych okolicznych lasach Janowa Podlaskiego wsłuchiwaliśmy się w niezwykły śpiew ptaków oraz zachwycaliśmy się bogactwem fauny i flory naszej okolicy. Myślą przewodnią wycieczki było zdobycie jak największej informacji na temat lasów, gdyż rok 2024 został ustanowiony przez Radę Powiatu rokiem lasów polskich w powiecie bialskim. Uczestnicy poznali między innymi różnorodność zadrzewiania, piętrową budowę lasu oraz jego funkcje. Podziwialiśmy również dziką rzekę Bug oraz jej starorzecza. Na koniec w ramach odpoczynku po przebytej trasie relaksowaliśmy się przy ognisku posilając kiełbaskami.

MARATON PREDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH.

Na początku czerwca zakończył się wewnątrzszkolny konkurs pod nazwą Maraton Przedmiotów Przyrodniczych. Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii oraz promowanie uczniów wyróżniających się w tych dziedzinach. Do konkursu przystąpili chętni uczniowie klas trzecich liceum i czwartej technikum, zaś jego tematyka obejmowała materiał z podstawy programowej w danej klasie.

Najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów przedstawiają się następująco:

Biologia

1 miejsce (75 %): Mateusz Mackiewicz (kl. 3b LO) i Adam Częścik (kl. 3c LO).

2 miejsce (69 %): Wiktoria Niedzielska i Dominik Kozaczuk z kl. 3a LO oraz Amelia Bernaszuk, Oliwia Harasimowicz, Anna Rypina i Maja Stecz z klasy 3c LO.

3 miejsce (56 %): Weronika Zawierucha (kl. 3b LO).

Chemia

1 miejsce (44 %): Roksana Naumiuk (kl. 3a LO).

2 miejsce (35 %): Oliwia Lesiuk (kl. 3c LO).

3 miejsce (29 %):  Jakub Tymoszuk i Kacper Wawryniuk z kl. 3a LO oraz Paweł Maciak i Magda Popik z kl. 3c LO.

Fizyka

1 miejsce (75 %): Oliwia Harasimiuk (kl. 3b LO).

2 miejsce (70 %): Justyna Kulik (kl. 4b T).

3 miejsce (65 %): Dominika Stanisławska (kl. 4b T) i Marcin Piwowar (kl. 4a T).

Geografia

1 miejsce (49 %): Julia Byczyk (kl. 3a LO).

2 miejsce (47 %): Wiktoria Niedzielska (kl. 3a LO).

3 miejsce (42 %): Roksana Naumiuk (kl. 3b LO) oraz Emilia Tymicka i Weronika Zawiercucha z kl. 3b LO. Uczniowie z najwyższą liczbą punktów w poszczególnych dziedzinach otrzymali cząstkowe oceny bardzo dobre z przedmiotu. Zwycięzcą konkursu została osoba z najwyższym sumarycznym wynikiem z poszczególnych przedmiotów – a jest nią uczennica klasy 3a LO, Wiktoria Niedzielska. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się odpowiednio Weronika Zawierucha z kl. 3b LO i Roksana Naumiuk z kl. 3a LO. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz słodki upominek.

Gratulujemy !!

Konkurs ekologiczny

W połowie maja odbył się w szkole konkurs ekologiczny. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie z klas pierwszych. Rozwiązując konkursowy test, uczestnicy musieli wykazać się wiedzą w zakresie ochrony środowiska, recyklingu czy pojęć dotyczących odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Konkurs poprzedzony był cyklem zajęć o tematyce ekologicznej przeprowadzonym na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych.

Decyzją komisji konkursowej zwycięzcami zostały następujące osoby:

1 miejsce – Amelia Sieczka (kl. 1a LO) i Martyna Litwiniec (kl. 1b LO) z wynikiem 85 %,

2 miejsce – Karol Abramuk (kl. 1b LO) i Filip Kita (kl. 1a T) z wynikiem 80 %.

Wymienione wyżej osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki oraz ocenę bardzo dobrą z dowolnie wybranego przedmiotu przyrodniczego.

Gratulujemy !!!

Dzień Patrona

28 maja obchodziliśmy Dzień Patrona. Odbyła się Msza Święta w intencji szkolnej społeczności, a po niej krótka część artystyczna, w czasie której młodzież zapoznała obecnych z biografią i dokonaniami naszego patrona. Po Mszy wicedyrektor z uczniami klasy mundurowej złożyła wiązankę kwiatów przy grobie patrona bp. Adama Naruszewicza. Następnie w hali odbyły się różnego rodzaju rozgrywki sportowe oraz konkurs historyczny i na najlepszy plakat o Naruszewiczu i Zespole Szkół. Na końcu uroczystości wicedyrektor wręczyła certyfikaty uczniom, którzy w tym roku byli w Grecji, uczestnicząc w programie Erasmus + nr 2023-1-PLO1-KA121-SCH-000137679.

Ogólnopolski Konkurs Galileo z języka angielskiego i języka niemieckiego

W marcu 2024 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Galileo z języka angielskiego i języka niemieckiego zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. W tej edycji Konkursu 4 naszych uczniów otrzymało wyróżnienia: Bartosz Sadło z klasy 2b, Patrycja Protasiuk z klasy 2c i Ingrid Wasilewska z klasy 4t z języka angielskiego oraz Natan Maciak z klasy 2b z języka niemieckiego. Gratulujemy!