Udział uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół w uroczystości z okazji święta Krajowej Administracji Skarbowej

10 września na placu Wolności w Białej Podlaskiej odbyły się centralne obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej.

W tym wydarzeniu uczestniczył dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz oraz st. chor. SG Wojciech Matwiejczuk (nauczyciel dodatkowego przedmiotu straż graniczna) wraz z grupą uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół. Młodzież zaprezentowała przed zgromadzonymi pokaz musztry paradnej.

Narodowe Czytanie

Po raz ósmy w całej Polsce i poza jej granicami odbyło się w sobotę 7 września 2019 r. Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą były nowele polskie.

W VIII edycji Narodowego Czytania zorganizowanego w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim przez  Iwonę Andruszkiewicz udział wzięli m.in. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim: Dominika Andruszkiewicz, Monika Pisaruk, Agnieszka Daniluk, Joanna Godlewska. Wspólnie z dużym gronem czytających gości – uczniów, rodziców, pracowników szkół i biblioteki przybliżono słuchaczom nowelę Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”.

Narodowe Czytanie jest organizowane od 2012 roku. Zostało zainicjowane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Rok później w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

W ubiegłym roku akcja Narodowe Czytanie miała wyjątkowy charakter w związku z jubileuszem 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako lekturę „Przedwiośnie”Stefana Żeromskiego, w której autor dokonał bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm i chęć odbudowy państwa.

Miejmy nadzieję, że przyszłoroczna edycja wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie, ponieważ ma się zmienić jego formuła.

Czekamy z niecierpliwością i zachęcamy do czytania…

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

3 września w Międzyrzecu Podlaskim, w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020, w której uczestniczył starosta bialski Mariusz Filipiuk. W tej uroczystości wziął udział dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz wraz z pocztem sztandarowym. Sześcioro absolwentów szkół średnich z rąk starosty otrzymało stypendium Starosty Bialskiego przyznane najlepszym maturzystom ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat bialski. Zgodnie z regulaminem stypendium Starosty Bialskiego może otrzymać jeden, najlepszy w danym roku szkolnym maturzysta z każdego typu szkoły; w przypadku zespołu szkół – z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu. Minimalny wynik do otrzymania stypendium to 80% średniej arytmetycznej wartości uzyskanej z wszystkich obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym w części ustnej i pisemnej. Takie stypendium w wysokości 2000 zł. otrzymał absolwent Zespołu Szkół Kamil Jasiński, który uzyskał najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w powiecie bialskim.

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek 2 września 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w auli Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Na tę szczególną okazję przybyli znamienici goście: dyrektor hotelu Zamek Janów Podlaski Adam Młodziejewski, chor. sztab. SG Mariusz Chilkiewicz, st. chor. sztab. SG Wojciech Matwiejczuk. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły Jarosław Dubisz powitał przybyłych gości, grono pedagogiczne oraz licznie zgromadzoną młodzież wraz z rodzicami. W swoim wystąpieniu życzył wszystkim uczniom sukcesów w nauce a nauczycielom wytrwałości w pracy zawodowej. Nawiązał również do wydarzeń z września 1939 roku, które upamiętniono minutą ciszy. Potem zostały wręczone nagrody książkowe uczniom klasy trzeciej technikum hodowcy koni oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wyróżniającym się w nauce i zachowaniu a rodzice tych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Następnie miał miejsce krótki program artystyczny przygotowany przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem Moniki Pisaruk i Nataliji Burdikowej. Po części oficjalnej uroczystości młodzież spotkała się z wychowawcami klas.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę, 19 czerwca w auli Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019, podczas której dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz wręczył Monice Michałowskiej, która uzyskała tytuł prymusa szkoły (śr. 5.30), dyplom wzorowego ucznia i statuetkę patrona szkoły. Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe otrzymali następujący uczniowie: Tomasz Wiciejowski śr. 5.13, Katarzyna Jodko śr. 5.00, Agnieszka Pietruczuk śr. 5.00, Dawid Wołosowicz śr. 4.90, Aleksandra Michałowska śr. 4.90, Przemysław Melaniuk śr. 4.88, Szymon Rusinek śr. 4.88, Monica Migliorino śr. 4.81 oraz Małgorzata Koc śr. 4.78. Następnie dyrektor wręczył nagrody książkowe 25 uczniom, którzy uzyskali roczną średnią ocen powyżej 4.00. Z kolei w grupie uczniów ze 100 % frekwencją na zajęciach lekcyjnych w bieżącym roku szkolnym znaleźli się: Emilia Hawryluk, Paulina Jodłowska, Małgorzata Koc, Przemysław Melaniuk, Agnieszka Pietruczuk, Agnieszka Pietruczuk i Szymon Rusinek. Uhonorowano również zwycięzców szkolnych konkursów przedmiotowych: matematyka – Jakub Cieślak (klasa I), Przemysław Melaniuk (klasa II), chemia – Tomasz Wiciejowski, biologia – Krzysztof Michaluk, geografia – Przemysław Melaniuk, język angielski – Kacper Syrokosz, język niemiecki – Tomasz Wiciejowski, język rosyjski – Alisa Rudnovska i Agnieszka Pietruczuk (mistrzynie) i Kamil Jasiński (wicemistrz). Cztery uczennice otrzymały z rąk dyrektora nagrody za osiągnięcia sportowe – Natalia Czarnecka, Marta Kulik, Monika Michałowska i Kamila Szfran. Dyrektor podziękował uczniom za pracę w minionym roku szkolnym i życzył udanych, bezpiecznych wakacji.

VIII Wielka Majówka PSW

Uczniowie klas 2b i 2cd LO 30 maja 2019 r. wzięli udział w VIII Wielkiej Majówce PSW w Białej Podlaskiej. Mieli okazję zobaczyć pokaz tańca zumba, pokaz udzielania pomocy osobom poszkodowanym zaatakowanym przez nożownika oraz posłuchać piosenek w języku angielskim śpiewanych przez studentów filologii angielskiej. Następnie młodzież zapoznała się z ofertą dydaktyczną uczelni, porozmawiała ze studentami poszczególnych kierunków. Na zakończenie uczniowie zwiedzili obiekty uczelni: bibliotekę, monoprofilowe centrum symulacji medycznej, pracownię technologiczną oraz pracownię masażu i odnowy biologicznej, w której osoby chętne skorzystały z masażu relaksacyjnego.

Obóz szkoleniowy klas mundurowych

Wzorem lat ubiegłych uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim w dniach 25 – 29 maja 2019 roku odbywali obóz szkoleniowy uczniów klas pierwszych straży granicznej i policji. W sumie 40 uczniów wzięło udział w różnego rodzaju zajęciach szkoleniowych, takich jak:

 • wspinaczka i most linowy (pokaz sprzętu, nauka wiązania węzłów, nauka zakładania uprzęży i uzbrajania lin w sprzęt alpinistyczny, nauka technik wspinaczkowych na wieży treningowej),

 • biegowy test sprawnościowy w lesie,

 • manewrowanie łodzią desantową i nauka pływania kajakiem. Zachowanie się na wodzie w różnych sytuacjach, zapoznanie ze sprzętem, nauka technik wiosłowania,

 • wykład z teorii terenoznawstwa, zasada działania kompasu, busoli, GPS, nauka obsługi krótkofalówek, marsz na azymut (wyznaczanie i odczyt trasy),

 • nocny marsz przy pomocy nawigacji satelitarnej GPS,

 • strzelanie z karabinu i pistoletu,

 • zjazd linowy nad rzeką Bug,

 • strzelanie z wiatrówki do tarcz elektronicznych i opadowych,

 • nocny alarm gra taktyczno-szkoleniowa, próba strachu,

 • spływ kajakowy,

 • pokonywanie terenu trudnodostępnego,

 • paintball – gra taktyczno bojowa.

Wszyscy uczestnicy obozu byli zadowoleni z zajęć. Wielu z nich po raz pierwszy miało do czynienia z sprzętem, zajęciami i sposobem szkolenia, jaki został wykorzystany podczas obozu. Po trudach szkolenia zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do szkoły.

Pokazy umiejętności uczniów Zespołu Szkół w ramach Dni Otwartych

Dnia 22 maja 2019 r. w ramach Dni Otwartych Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim w Stadninie Koni Janów Podlaski odbyły się pokazy umiejętności janowskich uczniów. Wszystkich zebranych, a szczególnie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli, powitał Dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz.

Swoje umiejętności przed publicznością zaprezentowali uczniowie licealnych klas mundurowych – straży granicznej i policji oraz młodzież z klas Technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni. Zebrani w hali ujeżdżalni obejrzeli w trzech scenkach (walka aranżowana, aeroboxing z elementami samoobrony, rozbijanie desek i pustaków) pokaz taekwon-do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hwa – Rang”. Uczniowie z klas mundurowych przedstawili również pokaz synchroniczny samoobrony z elementami akrobatycznymi i pokaz samoobrony aranżowanej w wykonaniu finalistów Mistrzostw Polski Juniorów – Jakuba Świderskiego i Huberta Sawczuka. Zebrani obejrzeli też układ gimnastyczny w wykonaniu uczennic z klasy pierwszej liceum oraz klas technikum.

Uczniowie technikum zaprezentowali pokaz umiejętności jeździeckich w skokach przez przeszkody i kadrylu do muzyki. Absolwent Technikum Hodowli Koni, a obecnie pracownik Stadniny Koni Janów Podlaski – trener koni pokazowych Mateusz Tokarski zaprezentował klacz czystej krwi arabskiej Benonę. Nie zabrakło też występów wokalnych – Małgorzata Koc i Dominika Szewczuk zaśpiewały „Nic nie może przecież wiecznie trwać”, a Marta Siedlecka „Tyle słońca w całym mieście” z repertuaru Anny Jantar.

Dalsza część pokazów odbyła się poza halą. Zebrani obejrzeli pokaz musztry regulaminowej w wykonaniu uczniów klasy policyjnej oraz paradnej w wykonaniu uczniów klas straży granicznej. Przybyli uczniowie mogli również zobaczyć wystawę sprzętu rolniczego, straży granicznej oraz policji i porozmawiać z funkcjonariuszami służb mundurowych. Chętne osoby wzięły udział w sprawnościowej jeździe ciągnikiem, konnej przejażdżce, zwiedziły stadninę i czterogwiazdkowy hotel Zamek Janów Podlaski. Na wszystkich czekał ciepły poczęstunek. Imprezę prowadzili uczniowie I klasy technikum hodowca koni – Katarzyna Jodko i Bartosz Tokarski.

Pożegnanie klas maturalnych

W piątek 26 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych. Na część oficjalną uroczystości przybyli Komendant Placówki Straży Granicznej ppłk Małgorzata Tarasiuk i st. chor. sztab. Wojciech Matwiejczuk. Po przemówieniach Dyrektora Zespołu Szkół Jarosława Dubisza i ppłk Małgorzaty Tarasiuk absolwenci przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom, a następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie. Dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem (K. Jasiński, D. Górski, N. Bobrowska z 3cd LO i B. Stasiak z 4a T) i nagrody najlepszym uczniom. Abiturienci wyróżniający się na zajęciach straży granicznej i policji otrzymali pamiątkowe grawertony. Podziękowania dostali także uczniowie, którzy reprezentowali szkołę na arenach sportowych powiatu i województwa. Nagrody rzeczowe otrzymali sportowcy, którzy osiągali najwyższe wyniki w lekkoatletyce, pływaniu, tenisie stołowym, piłce ręcznej oraz pokazach i zawodach jeździeckich. Szklane statuetki z rąk Dyrektora Zespołu Szkół Jarosława Dubisza i trenera Dawida Smolbika otrzymali również absolwenci trenujący taekwon do w UKS Hwa – Rang w podziękowaniu za czynny udział w promocji szkoły i sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej. Na zakończenie uczniowie klas IIcd, IIb, Ia LO i Ia i IIIb T zaprezentowali część artystyczną. W imieniu absolwentów społeczność szkolną pożegnała Natalia Bobrowska. Po części oficjalnej młodzież udała się na spotkanie z wychowawcami klas.

Pożegnanie klas maturalnych

Dzień Otwarty w Zespole Szkół

Dzień Otwarty  Zespołu Szkół rozpoczął się 30 marca o godz. 10 w hali sportowej ZPO w Janowie Podlaskim. Wszystkich zebranych w imieniu całej szkolnej społeczności przywitała Paulina Komar. Dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz przedstawił ofertę edukacyjną szkoły. Następnie swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie ZS. Zebrani obejrzeli  pokaz walki zaaranżowanej oraz prezentację samoobrony synchronicznej, które przygotowali uczniowie klas maturalnych policji i straży granicznej trenujący w uczniowskim kole sportowym „Hwa- Rang”. Poza tym zaprezentowano układ gimnastyczny w wykonaniu uczennic klasy policyjnej i hodowcy koni, pokaz tae- bo, i rozbicia desek. Na saksofonie zagrał uczeń technikum mechanizacji i agrotroniki, Szymon Domański. Spotkanie w hali zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas straży granicznej.

W budynku ZS przybyli  uczniowie klas końcowych gimnazjum i szkoły podstawowej  obejrzeli prezentacje klas licealnych: humanistycznej, lingwistycznej, biologiczno- chemicznej i matematyczno- informatycznej oraz klas technikum: mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, hodowcy koni, hotelarstwa. Młodzież zainteresowana nauką w klasie technik hotelarstwa zwiedziła również czterogwiazdkowy hotel Zamek Janów Podlaski, aby poznać miejsce swoich przyszłych praktyk. Przybyli goście obejrzeli również prezentację zajęć dodatkowych ze straży granicznej i policji.

Na końcu Dnia Otwartego wszyscy spotkali się w szkolnej stołówce na słodkim poczęstunku.