Kontakt

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza
w Janowie Podlaskim
ul. Siedlecka 1
21-505 Janów Podlaski

godziny pracy 7.30 – 15.30
telefon/fax – 83 3413056
telefon- księgowość 83 3413057
email sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net

dyrektor szkoły
Jarosław Dubisz
tel. 83 3413056

wicedyrektor
Urszula Majewska-Chilkiewicz
tel. 83 3413056

referent do spraw kadrowych
Joanna Kublik
tel. 83 3413057

Internat przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim
telefon tel. 83 3413374

kierownik internatu
Agnieszka Hordyjewicz
tel. 83 3413374

Pielęgniarka szkolna pracuje w godz. 8.00 – 12.00
Biblioteka szkolna czynna jest w godz. 9.00 -15.00