32. Finał WOŚP

W tym roku  społeczność Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim również przyłączyła się do akcji WOŚP. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego kwestowali podczas przerw i zebrania z rodzicami, którzy również wzięli udział w naszej zbiórce. Dzięki współpracy z hotelem Zamek Janów Podlaski udało nam się zebrać  1635,13 zł.  W niedzielę w ramach 32. Finału WOŚP w hotelu odbył się charytatywny koncert w wykonaniu ucznia trzeciej klasy liceum w ZS Karola Górskiego. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli naszą zbiórkę.

Apel bożonarodzeniowy

Boże Narodzenie to święta wyjątkowe i ważne, które przynoszą radość i dobroć. W środę 20 grudnia w naszej szkole odbył się apel bożonarodzeniowy, który zgromadził całą społeczność szkolną, aby wspólnie przeżywać ten czas radosnego oczekiwania na przyjście Dzieciątka Jezus. Młodzież z klas 1a, 2c, 3a, 3b i 4b zaprezentowała program słowno – muzyczny, który wprowadził w uroczysty nastrój. Wicedyrektor Urszula Majewska – Chilkiewicz złożyła życzenia i zaprosiła do wspólnego kolędowania.

Podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego

W dniu 15 grudnia odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego „Adam Naruszewicz – biskup, historyk, poeta…” skierowanego do  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bialskiego.

Konkurs miał  przede wszystkim na celu kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej uczniów, zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji i pogłębiania wiedzy o historii kraju oraz znanych postaciach, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

W szkolnej auli na tle pokonkursowej wystawy dyrekcja Zespołu Szkół wręczyła nagrody zwycięzcom. I miejsce zajęła    Amelia Biesiada z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, II miejsce   Michał Jasiński  – Zespół Szkół  im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, III miejsce  Michalina Chilkiewicz – Zespół Szkół  im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Aleksandra Semeryło, II miejsce   Jakub Wawryniuk, III miejsce  Julia Bilicz – uczniowie Zespółu Placówek Oświatowych im. Cz. Tańskiego w Janowie Podlaskim.

Edukacyjny film: Biskup Adam Naruszewicz jako ojciec polskiego klasycyzmu

W  ramach obchodów Roku Biskupa Adama Naruszewicza w Powiecie Bialskim  nauczyciele  Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim zrealizowali edukacyjny film pod tytułem „Biskup Adam Naruszewicz jako ojciec polskiego klasycyzmu”.

Film został zrealizowany, aby przybliżyć postać patrona Zespołu Szkól – biskupa Adama Naruszewicza jako jednego z ważniejszych twórców polskiego oświecenia, propagatora ideałów tej epoki, klasycystycznego poetę.

Materiał powstał w miejscach związanych z biskupem, przede wszystkim w dawnej rezydencji biskupów łuckich w Janowie Podlaskim, gdzie zamieszkiwał Naruszewicz w latach 1790-1796.

W filmie wystąpiły: Urszula Majewska-Chilkiewicz- wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego, Agnieszka Porębska- nauczyciel języka polskiego, Elżbieta Tokarz-  bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego, Monika Pisaruk-  nauczyciel języka polskiego. Film zrealizował Piotr Chilkiewicz-nauczyciel informatyki.

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki

16 listopada 2023 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały uczennice Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim Zuzanna Mierkiewicz (LO- klasa straży granicznej) i Magdalena Kulik (technik hotelarstwa).

Zuzanna Mierkiewicz została podwójną stypendystką, ponieważ nagrodzoną ją również stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

Gratulacje oraz dyplomy maturzystki odebrały z rąk Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Lecha Sprawki – Wojewody Lubelskiego.

Gminne obchody Święta Niepodległości

11 listopada 2023 r. dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie uczestniczyli w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice  Trójcy Świętej w intencji ojczyzny. Uczniowie klas mundurowych wykonali na Placu Partyzantów pokaz musztry paradnej oraz odczytano Apel Poległych.

Młodzież klas mundurowych pełniła również wartę oraz składała kwiaty przy pomnikach bohaterów walk o wolność naszej ojczyzny.