Narodowe Czytanie

Po raz ósmy w całej Polsce i poza jej granicami odbyło się w sobotę 7 września 2019 r. Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą były nowele polskie.

W VIII edycji Narodowego Czytania zorganizowanego w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim przez  Iwonę Andruszkiewicz udział wzięli m.in. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim: Dominika Andruszkiewicz, Monika Pisaruk, Agnieszka Daniluk, Joanna Godlewska. Wspólnie z dużym gronem czytających gości – uczniów, rodziców, pracowników szkół i biblioteki przybliżono słuchaczom nowelę Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”.

Narodowe Czytanie jest organizowane od 2012 roku. Zostało zainicjowane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Rok później w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

W ubiegłym roku akcja Narodowe Czytanie miała wyjątkowy charakter w związku z jubileuszem 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako lekturę „Przedwiośnie”Stefana Żeromskiego, w której autor dokonał bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm i chęć odbudowy państwa.

Miejmy nadzieję, że przyszłoroczna edycja wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie, ponieważ ma się zmienić jego formuła.

Czekamy z niecierpliwością i zachęcamy do czytania…