Zajęcia pozalekcyjne

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH I WYRÓWNAWCZYCH UWZGLĘDNIAJĄCY POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022