Zajęcia pozalekcyjne

P L A N ZAJĘĆ DODATKOWYCH I WYRÓWNAWCZYCH  UWZGLĘDNIAJĄCY
POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW
 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Nazwa prowadzonych zajęć klasa Termin realizacji zajęć sala
Spotkania KSM oraz z ministrantami. I- III LO piątek 17.45 sala przy kościele
Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego. III b T czwartek 15.15 – 16.00 21
Zajęcia dodatkowe dla maturzystów. IIIa LO czwartek 13.35 – 14.20 21
Zajęcia wyrównawcze z matematyki. IIcd LO czwartek 15.15 – 16.00 29
Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego. IV T środa 14.25 – 15.10 1
Zajęcia wyrównawcze dla I klas. Ibc LO/ Ia T  
Dodatkowe zajęcia z jazdy konnej dla początkujących. uczniowie klas

technikum

poniedziałek 15.30 – 17.00 Stadnina Koni
Zajęcia z pierwszej pomocy. kl. I wtorek 14.10 – 15.10 15
Dodatkowe zajęcia z produkcji rolniczej. kl. II środa 15.00  –  16.00
Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych. Klasy I LO i T czwartek 15.10 – 16.00 10
Koło teatralne „Odskocznia” Ib, IIcd, IIa poniedziałek 14.25 25
Zajęcia dla maturzystów z wiedzy o społeczeństwie. IIIcd,b czwartek 15.10 – 16.00
Zajęcia dodatkowe z WOS. IIa wtorek 15.15 – 16.00 13
Konsultacje z matematyki. IaT, IIaT środa 14.30 – 15.10 23
Konsultacje z matematyki. II-IILO

II-IVT

środa 15.15 – 16.00 19
Przygotowanie do rozszerzonej matury z fizyki. IIILO piątek 13.10 – 13.50
Zajęcia wyrównawcze z matematyki. 1 LO wtorek 15.15-16.00 19
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego. IT wg potrzeb  

16

Kółko mechanizatora- przygotowanie do konkursów, olimpiady
i egzaminów zawodowych.
IVa, IIIb TMR środa 15.15 – 16.00 14
Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas pierwszych.  

Iabc LO, IaT

 

poniedziałek 15.15 – 16.00 2
Zajęcia dodatkowe dla maturzystów z języka rosyjskiego. IIIcd LO, IV T środa 14.25 – 15.10 12
Zajęcia dodatkowe poszerzające wiedzę uczniów z języka rosyjskiego. 2cd LO środa 15.15 – 16.00
Zajęcia dla maturzystów. IIIa,b LO wtorek  13.35 – 14.20 18
Zajęcia lekkoatletyki. chętni uczniowie wtorek, środa  
15.30 – 16.30
 
Basen . Nauka poloneza, walca.
od października
Zajęcia dodatkowe z geografii przed maturą. Kl. IIIabcd LO środa 15.15 – 16.00 26
Piłka ręczna. hala sportowa wtorek 16.30 – 18.00  
Zajęcia dodatkowe z biologii przygotowujące do egzaminu maturalnego.  

IIIabcd LO
IVT

czwartek 15.15 – 16.00 17
Zajęcia dodatkowe z chemii  rozszerzonej. poniedziałek 15.15 – 16.00
Zajęcia dodatkowe dla maturzystów z języka polskiego  kl. IIIb LO IIIb LO wtorek 15.15 – 16.00 16 lub 13
Zajęcia wyrównawcze z matematyki. Ia, Ibc LO wtorek 15.15 – 16.00 19
Dyskusyjny Klub Filmowy. chętni uczniowie wtorek 15.15 – 16.00 27
Zajęcia dodatkowe z chowu i hodowli koni.

Przygotowanie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji R.19

IIIac T,

IIac T

czwartek 14.25 – 15.10 2
Zajęcia pozalekcyjne z taekwon-do I T I, II, III LO poniedziałek – czwartek

15.20 – 17.00

24
Zajęcia dodatkowe z języka polskiego propagujące czytelnictwo. chętni uczniowie internat 2x w miesiącu biblioteka wg planu pracy,
Dodatkowe zajęcia dla maturzystów. III LO i IV T czwartek 15. 15 – 16.00 26
Mechanizacja rolnictwa. IIIb, IVaT środa 14.20 – 15.10 14
Dodatkowe zajęcia z jazdy konnej. uczniowie klas

technikum

środa 15.30 – 17.30 Stadnina Koni