Zajęcia pozalekcyjne

P L A N  ZAJĘĆ DODATKOWYCH I WYRÓWNAWCZYCH  UWZGLĘDNIAJĄCY POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp. Nazwa prowadzonych zajęć klasa Termin realizacji zajęć sala
1.     Spotkanie KSM przy parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim. chętni uczniowie piątek 18.45 salka przy kościele
2.     Zajęcia wyrównawcze dla klas 1abT i 2 a LO. I ab T/G

II a LO

wtorek 14.25-15.10 21
3.     Zajęcia dodatkowe z matematyki przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. III cd LO poniedziałek 14.25-15.10 29
Zajęcia dodatkowe z matematyki- poziom podstawowy. III cd LO czwartek 13.35-14.20 1
Zajęcia dodatkowe z matematyki. 1 c T/ SP czwartek 15.15-16.00 29
4.     Konsultacje dla maturzystów z języka polskiego i praca z uczniem potrzebującym pomocy. chętni uczniowie czwartek 14.20-15.10 biblioteka
5.     Koło regionalno – teatralne „Odskocznia”. I /SP i I/G

II a T, II ab LO

środa 15.15-16.00 25
6.     Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy I rozpoczynających naukę języka od podstaw. I ab LO czwartek 15.10-16.00 10
7.     Dodatkowe zajęcia z jazdy konnej dla początkujących. chętni uczniowie czwartek 15.30-17.00 SK Janów Podlaski
8.     Dodatkowe zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. chętni uczniowie czwartek 15.00-16.00 15
Zajęcia przygotowujące do zawodów  sportowo- obronnych. środa 15.10-16.00
9.     Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. III bcd LO

IV a T

poniedziałek 15.15-16.00 18
10.          Koło fotograficzne – kurs dla początkujących.

chętni uczniowie

środa 15.00-16.00

stołówka

11.          Zajęcia rekreacyjne/piłka siatkowa

chętni uczniowie

I semestr

hala

12.          Koło regionalno – teatralne „Odskocznia”. I /SP i I/G

II a T, II ab LO

środa 15.15-16.00 25
13.          Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. III ab LO środa 14.25-15.10 27
14.          Konsultacje z matematyki. chętni uczniowie wtorek 14.30-15.10 23
15.          Zajęcia dla maturzystów z matematyki. III ab LO środa 14.25-15.10 19
16.          Konsultacje z matematyki. chętni uczniowie czwartek 15.15-16.00

19

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki. IV bc T wtorek 8.00-8.45
Zajęcia rozszerzające matematykę. III bc T środa 8.00-8.45
17.          Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego. III a LO czwartek 14.25-15.10

16

18.          „Kółko mechanizatora”- przygotowanie do egzaminów zawodowych. III b T

IV b T

środa 14.25-15.10

14

19.          Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas pierwszych. klasy I poniedziałek 15.15-16.00

2

20.          Zajęcia dodatkowe dla maturzystów. III abcd LO czwartek 15.15-16.00 12
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych. I cd LO

I abc T

środa 15.15-16.00
21.          Lekkoatletyka. chętni uczniowie wtorek 15.00-16.00 aula
Basen. środa 18.00-21.0 Biała Podlaska
Nauka poloneza. maturzyści X-I aula
22.          Piłka ręczna chętni uczniowie I semestr hala
23.          Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii. III  LO

IV T

poniedziałek  14.25-15.10 17
24.          Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego. IV bc T wtorek 15.15-16.00 22
25.          Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego. III b LO

III cd LO

czwartek 14.25-15.10 13
IV a T czwartek 15.15-16.00
26.          Zajęcia dodatkowe z hotelarstwa. I a T/G wtorek 15.15-16.00 29
27.          Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego w kl. II – kwalifikacja RL. 19. II a T czwartek 15.15-16.00 7
Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego w kl. IV – kwalifikacja R. 20. IV ac T II semestr SK Janów Podlaski
28.          Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas I. I abc LO/SP

I a Lo/G

I c T/SP

poniedziałek 15.15-16.00 1
29.          Taekwon-do ITF  kl. I. klasy I poniedziałek, środa 15.30-16.50 aula
Taekwon-do ITF  kl. II i III. klasy II i III wtorek, czwartek 15.30-16.50
Mastro Defence System. chętni uczniowie wtorek, czwartek 17.00-18.20
30.          Konsultacje dla maturzystów z języka polskiego i praca z uczniem potrzebującym pomocy. chętni uczniowie czwartek 14.20-15.10 biblioteka
31.          Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii. III LO

IV T

środa 14.15-15.10 26
32.          Dodatkowe zajęcia z jazdy konnej. chętni uczniowie wtorek 15.30-17.00

SK Janów Podlaski

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego- kwalifikacja R. 20. IV ac T II semestr