Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek 2 września 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w auli Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Na tę szczególną okazję przybyli znamienici goście: dyrektor hotelu Zamek Janów Podlaski Adam Młodziejewski, chor. sztab. SG Mariusz Chilkiewicz, st. chor. sztab. SG Wojciech Matwiejczuk. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły Jarosław Dubisz powitał przybyłych gości, grono pedagogiczne oraz licznie zgromadzoną młodzież wraz z rodzicami. W swoim wystąpieniu życzył wszystkim uczniom sukcesów w nauce a nauczycielom wytrwałości w pracy zawodowej. Nawiązał również do wydarzeń z września 1939 roku, które upamiętniono minutą ciszy. Potem zostały wręczone nagrody książkowe uczniom klasy trzeciej technikum hodowcy koni oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wyróżniającym się w nauce i zachowaniu a rodzice tych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Następnie miał miejsce krótki program artystyczny przygotowany przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem Moniki Pisaruk i Nataliji Burdikowej. Po części oficjalnej uroczystości młodzież spotkała się z wychowawcami klas.