Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

Klasy pierwsze

I LO – straż graniczna, policja, służba celno-skarbowa, służba więzienna, ogólna

I T – technik hodowca koni

I T – technik hotelarstwa

I T – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Klasy drugie

II LO – służba celno-skarbowa

II LO – straż graniczna

II T – technik hodowca koni

II T – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Klasy trzecie

III LO – po szkole podstawowej

IIIa LO – po gimnazjum

IIIb LO – po gimnazjum

IIIcd LO – po gimnazjum

III T po szkole podstawowej – technik hodowca koni

III T po szkole podstawowej – technik hotelarstwa

III T po szkole podstawowej – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

III T po gimnazjum – technik hodowca koni

III T po gimnazjum – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Klasy czwarte

IV T – technik hodowca koni