Internat

Przy Zespole Szkół funkcjonuje koedukacyjny internat. Dysponujemy 130 miejscami  w 24 pokojach mieszkalnych.

Mieszkańcom internatu zapewniamy:

 • Całodobową opiekę pedagogiczną ,również w czasie weekendów
 • Całodzienne, smaczne wyżywienie w stołówce
 • Przyłącze do szkolnej sieci internetowej
 • Możliwość korzystania z sali tenisowej oraz położonej w pobliżu hali sportowej

Oferta pedagogiczna obejmuje między innymi:

 • Pomoc nowym wychowankom w procesie adaptacji do nowego środowiska
 • Organizowanie nauki własnej (w godzinach 18.30-20) i pomocy koleżeńskiej
 • Profilaktykę uzależnień
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań
 • Organizowanie przez młodzież i wychowawców uroczystości okolicznościowych (dyskoteki, Andrzejki, Wigilia, Pożegnanie Maturzystów i inne)

Ramowy rozkład dnia w internacie:

6.30        Pobudka
6.30 – 7.45        Toaleta, porządki
7.00 – 7.30        Śniadanie
7.45        Wyjście do szkoły
8.00  –  15.00    Pobyt w szkole
13.05 – 13.35    Obiad
15.00 – 18.00    Czas wolny ,zajęcia dodatkowe w szkole i stadninie
18.00 – 18.30    Kolacja
18.30 – 20.00      NAUKA WŁASNA, obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców
20.00 – 21.00    Czas wolny , pobyt w internacie
21.00 – 21.45    Toaleta
22.00 – 6.30     Cisza nocna

Kryteria decydujące o przyjęciu do internatu to przede wszystkim:

 • Odległość od miejsca zamieszkania
 • Dochód na członka rodziny
 • Średnia ocen i zachowanie
 • Trudna sytuacja rodzinna
 • Inne szczególne przesłanki, w tym zdarzenia losowe

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie rozpoczynający naukę w szkole.

Podanie o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów do klas pierwszych.

druk podania ( format PDF )

Należy zadzwonić pod numer 83 341 30 56

Kandydaci do internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych związanych ze zbiorowym żywieniem, ponieważ zakwaterowanie wiąże się z obowiązkowym całodziennym wyżywieniem.    Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 10,20 zł. Opłaty należy realizować do 10 dnia każdego miesiąca u intendentki lub na konto szkoły  28 1160 2202 0000 0002 7305 5300

Rodzicom/opiekunom prawnym, którzy pobierają zasiłek rodzinny przysługuje dodatek na dziecko przebywające w internacie. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o dofinansowanie lub całkowite pokrycie kosztów wyżywienia przez Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.

Uczniowie przyjęci do internatu są meldowani na pobyt czasowy w Urzędzie Gminy w Janowie Podl. W celu dopełnienia obowiązku zameldowania kandydat powinien posiadać dowód osobisty (ew. paszport)

Opieka lekarska dla mieszkańców internatu będzie realizowana po złożeniu przez RODZICA deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej   w Janowie Podlaskim.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:

83 341 33 74 (Internat)

83 341 30 56 (Zespół Szkół -w okresie wakacyjnym) lub drogą elektroniczną: internat@zsjp.janowpodlaski.net

druk podania ( format PDF )