Internat

Przy Zespole Szkół funkcjonuje koedukacyjny internat. Dysponujemy 120 miejscami w 23 pokojach mieszkalnych.
Mieszkańcom internatu zapewniamy:
· całodobową opiekę pedagogiczną, również w czasie weekendów,
· całodzienne, smaczne wyżywienie w stołówce (oprócz weekendów),
· przyłącze do szkolnej sieci internetowej,
· możliwość korzystania ze szkolnej hali sportowej.
Oferta pedagogiczna obejmuje między innymi:
· pomoc nowym wychowankom w procesie adaptacji do nowego środowiska,
· organizowanie nauki własnej (w godzinach 18.30-20) i pomocy koleżeńskiej,
· profilaktykę uzależnień,
· organizowanie przez młodzież i wychowawców uroczystości okolicznościowych (dyskoteki, Andrzejki, Wigilia, Pożegnanie Maturzystów i inne).

Ramowy rozkład dnia w internacie:
6.30 Pobudka
6.30 – 7.45 Toaleta, porządki
7.00 – 7.30 Śniadanie
7.45 Wyjście do szkoły
8.00 – 15.00 Pobyt w szkole
13.05 – 13.35 Obiad
15.00 – 18.00 Czas wolny, zajęcia dodatkowe w szkole i stadninie
18.00 – 18.30 Kolacja
18.30 – 20.00 NAUKA WŁASNA, obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców
20.00 – 21.00 Czas wolny, pobyt w internacie
21.00 – 21.45 Toaleta
22.00 – 6.30 Cisza nocna

Kryteria decydujące o przyjęciu do internatu to przede wszystkim:
· odległość od miejsca zamieszkania,
· dochód na członka rodziny,
· średnia ocen i zachowanie,
· trudna sytuacja rodzinna,
· inne szczególne przesłanki, w tym zdarzenia losowe.

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie rozpoczynający naukę w szkole.
Podanie o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2024/25 dla kandydatów do klas pierwszych należy składać wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły. Wzór podania jest dostępny w internacie, sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. O wynikach rekrutacji uczniowie zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci do internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych związanych ze zbiorowym żywieniem, ponieważ zakwaterowanie wiąże się z obowiązkowym całodziennym wyżywieniem. Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/24  wynosi 15 zł.

Opłaty należy realizować do 10 dnia każdego miesiąca u intendentki lub na konto szkoły 

92 1090 2590 0000 0001 4386 6122.

Miesięczny koszt utrzymania w internacie wynosi ok 450zł (pobyt +całodzienne wyżywienie).

Rodzicom/opiekunom prawnym, którzy pobierają zasiłek rodzinny przysługuje dodatek na dziecko przebywające w internacie. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyżywienia przez ośrodki pomocy społecznej. Wniosek o dofinansowanie składa rodzic/op. prawny.
Uczniowie przyjęci do internatu są meldowani na pobyt czasowy. Obowiązek zameldowania niepełnoletniego dziecka należy do rodziców/opiekunów. Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie obywatel.gov.pl.
Opieka lekarska dla mieszkańców internatu będzie realizowana wyłącznie po złożeniu przez RODZICA/opiekuna deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w N Z O Z w Janowie Podlaskim.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:

83 341 33 74  (Internat – numer nie jest aktywny w okresie wakacji)

83 341 30 56 (Zespół Szkół -w okresie wakacyjnym).

Podanie o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2024/25