Internat

Zakwaterowanie do internatu odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. od godz. 14.00. W dniu zakwaterowania nie ma posiłków.

Przy Zespole Szkół funkcjonuje koedukacyjny internat. Dysponujemy 120 miejscami
w 24 pokojach mieszkalnych.

Mieszkańcom internatu zapewniamy:

 • Całodobową opiekę pedagogiczną, również w czasie weekendów
 • Całodzienne, smaczne wyżywienie w stołówce
 • Przyłącze do szkolnej sieci internetowej
 • Możliwość korzystania z położonej w pobliżu hali sportowej

Oferta pedagogiczna obejmuje między innymi:

 • Pomoc nowym wychowankom w procesie adaptacji do nowego środowiska
 • Organizowanie nauki własnej (w godzinach 18.30-20) i pomocy koleżeńskiej
 • Profilaktykę uzależnień
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań
 • Organizowanie przez młodzież i wychowawców uroczystości okolicznościowych (dyskoteki, Andrzejki, Wigilia, Pożegnanie Maturzystów i inne)

Ramowy rozkład dnia w internacie:

6.30                          Pobudka

6.30 – 7.45           Toaleta, porządki

7.00 – 7.30            Śniadanie

7.45                           Wyjście do szkoły

8.00  –  15.00        Pobyt w szkole

13.05 – 13.35        Obiad

15.00 – 18.00        Czas wolny, zajęcia dodatkowe w szkole i stadninie

18.00 – 18.30        Kolacja

18.30 – 20.00        NAUKA WŁASNA, obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców

20.00 – 21.00        Czas wolny, pobyt w internacie

21.00 – 21.45        Toaleta

22.00 – 6.30          Cisza nocna

Kryteria decydujące o przyjęciu do internatu to przede wszystkim:

 • Odległość od miejsca zamieszkania
 • Dochód na członka rodziny
 • Średnia ocen i zachowanie
 • Trudna sytuacja rodzinna
 • Inne szczególne przesłanki, w tym zdarzenia losowe

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie rozpoczynający naukę w szkole.

Podanie o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2021/22 dla kandydatów do klas pierwszych należy składać wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły do dnia 30 lipca 2021r. Wzór podania i oświadczenia oraz warunki rekrutacji są dostępne  w internacie, sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. Lista przyjętych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół  10 sierpnia 2021r. (termin może ulec niewielkiej zmianie).
O wynikach rekrutacji uczniowie zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci do internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych związanych
ze zbiorowym żywieniem, ponieważ zakwaterowanie wiąże się z obowiązkowym całodziennym wyżywieniem. Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/21 wynosi 13 zł. (Może ulec zmianie w przyszłym roku szkolnym w przypadku wzrostu cen żywności) Opłaty należy realizować do 10 dnia każdego miesiąca u intendentki lub na konto szkoły  92 1090 2590 0000 0001 4386 6122.

Rodzicom/opiekunom prawnym, którzy pobierają zasiłek rodzinny przysługuje dodatek
na dziecko przebywające w internacie. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się
o dofinansowanie kosztów wyżywienia przez Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.

Uczniowie przyjęci do internatu są meldowani na pobyt czasowy. Obowiązek zameldowania niepełnoletniego dziecka należy do rodziców/opiekunów.
Wniosek o zameldowanie jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie obywatel.gov.pl.

Opieka lekarska dla mieszkańców internatu będzie realizowana wyłącznie po złożeniu przez RODZICA/opiekuna deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Janowie Podlaskim.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:

83 341 33 74 (Internat) (numer nie jest aktywny w okresie wakacji)

83 341 30 56 (Zespół Szkół -w okresie wakacyjnym)