O szkole

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza jest szkołą z tradycją, przyjazną uczniom, zapewniającą wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminów zawodowych i maturalnych. Tu uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a nauczyciele budują twórczą atmosferę i zawsze służą pomocą.