Przetargi

Znak sprawy: ZS.2600.2.2019

Janów Podlaski, dnia 17.06.2019

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm../

 

Znak sprawy: ZS.2600.1.2019

Janów Podlaski, dnia 24.05.2019

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8  ustawy  z  dnia 20 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.

Pełna treść zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia

Przekrój poziomy detalu skrzydła drzwiowego.

Miejsce osadzenia futryny w ścianie i przekrój poziomy.

Rysunek drzwi dwuskrzydłowych.

Rysunek drzwi jednoskrzydłowych.

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY – załącznik nr 2

Projekt umowy – załącznik nr 3

 

 

Janów Podlaski, 25.01.2019r

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim zgodnie z art.l3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986, z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić na 2019 rok.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok – pełna treść ( format PDF)

 

Janów Podlaski, 18.01.2019r

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Ogłoszenie nr 510012209-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

pełna treść ogłoszenia ( format PDF )

 

 

ZS.2600.5.2018

Janów Podlaski, 14.12.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:,, Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkól im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim -ogłoszenie nr 656708-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Pełna treść informacji ( format PDF )

 

ZS.2600.5.2018

Janów Podlaski, 14.12.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14 grudnia 2018 roku

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:,, Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkól im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim -ogłoszenie nr 656708-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski, działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1986) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

pełna treść informacji ( format PDF)

 

Janów Podlaski 03.12.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 656708-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim wymienionych w „Formularzach cenowych” stanowiącym załącznik nr 2 A-L do SIWZ
Pełna treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2A-L do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Janów Podlaski 29.11.2018r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Janów Podlaski, dnia 03.10.2018

Znak sprawy: ZS.2600.4.2018

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U.z2017r.poz. 1579zpóźn.zm../

Zapytanie Ofertowe

przedmiar robót

załącznik nr 1

wzór umowy

 

Znak sprawy: ZS.2600.3.2018

Janów Podlaski, 24.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 / 2018
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

Janów Podlaski.dnia 30.04.2018

Znak sprawy:ZS.2600.1.2018

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

Zamawiający: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
Adres do korespondencji: ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski, tel. 83 341 30 57, faks 83 341 30 57

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na    „Remont muru ogrodzeniowego i ogrodzenia z przęseł stalowych od ul. Siedleckiej przy Zespole Szkól im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim „.

Zapytanie ofertowepełna treść ( format PDF)

Przedmiar robót

Formularz cenowo-ofertowy

Wzór umowy

 

Janów Podlaski, 20.12.2017

ZS.2600.11.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:,, Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim ogłoszenia UZP nr 631435-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

Pełna treść informacji z otwarcia ofert

 

Janów Podlaski 12.12.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 631435-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim wymienionych w „Formularzach cenowych” stanowiącym załącznik nr 1 A-L do SIWZ
Pełna treść ogłoszenia z portalu UZP
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

Janów Podlaski 08.12.2017

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 2 000 euro lecz nie
przekraczającej równowartości 5 000 euro pn.:

Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza

Pełna treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 i 2

Załącznik 3

 

Janów Podlaski 30.10.2017r.

Znak sprawy: ZS.2600.9.2017

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2017r.

z dnia 19 października 2017 roku.
Dotyczącego organizacji i przeprowadzeniu kursu prawo jazdy kat. T dla 35 uczniów.

Pełna treść informacji ( format PDF )

 

Janów Podlaski 19.10.2017

Znak sprawy: ZS.2600.9.2017

Zapytanie ofertowe nr 6/2017

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Aj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../  Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim  Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi, polegającej na „organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 35 uczniów”

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Janów Podlaski 12.10.2017

Znak sprawy:ZS.2600.8.2017

Zapytanie ofertowe nr 5/2017

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim wymienionych w „Formularzach cenowych” stanowiącym załącznik nr 2 A-F do zapytania.

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Janów Podlaski, 25.09.2017

Znak sprawy: ZS.2600.7.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./  Zamawiający: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim  Adres do korespondencji: ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę węgla kamiennego, grubego (kostka) wraz z rozładunkiem w sezonie grzewczym 2017/2018.

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ