Przetargi

Janów Podlaski 28.03.2024

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania na usługi organizacji wyjazdu

link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8df3112-eb59-11ee-b4e0-4ac387c144e3

Janów Podlaski 28.03.2024

Aktualizacja planu postępowań

pełna treść aktualizacji planu

pełna treść informacji

pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

pełna treść ogłoszenia

wzór umowy

załącznik nr1

załącznik nr2

załącznik nr3

pełna treść ogłoszenia

załącznik nr1

załącznik nr2

załącznik nr3

Ogloszenie-nr-2023BZP-0053255001-z-dnia-2023-12-05

SWZ

Zalacznik-nr-1-do-SWZ

Zalacznik-nr-2-do-SWZ

Zalacznik-nr-3-do-SWZ

Zalacznik-nr-4-do-SWZ

Zalacznik-nr-5-do-SWZ

Zalacznik-nr-6-do-SWZ

Zalacznik-nr-7-do-SWZ

Pełna treść zapytania

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3


pełna treść ogłoszenia

załącznik nr1

załącznik nr2

Zmiana treści zapytania ofertowego


Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania na usługi organizacji
wyjazdu w ramach programu Erasmus +

Prowadzone postępowanie ( portal e-zamówienia)

pełna treść ogłoszenia

Janów Podlaski 10.05.2022r 

 Roboty budowlano-remontowe w budynku głównym Zespołu Szkół
 im.  A. Naruszewicza w  Janowie Podlaskim

Roboty budowlano-remontowe w budynku głównym Zespołu Szkół
 im.  A. Naruszewicza w  Janowie Podlaskim

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakwaterowanie i wyżywienie realizowanego w ramach Programu Erasmus+ (znak postępowania – ZS.2600.1.2022)

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c095e973-c9b3-4332-9d2f-a1ddae228c0e

Pełna treść ogłoszenia ( format PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu  – pełna treść (format PDF)

Zapytanie_ofertowe (format PDF)

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia program edukacyjno-kulturowy_2020 (format DOC)

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy-program edukacyjno-kulturowy_2020 (format DOC)

Zał. nr 3 – Umowa wzor-program edukacyjno-kulturowy_2020 (format DOC)

Pełna treść informacji ( format PDF)

Pełna tresć informacji ( format PDF)

Janów Podlaski  09.12.2020 r.

Ogłoszenie nr UZP  764320-N-2020

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim: Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2021r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 764320-N-2020 z dnia 09.12.2020 r Ogłoszenie nr 764320-N-2020 z dnia 09.12.2020 r

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 (format DOC)

Załącznik nr 2 (format DOC)

Załacznik nr 3 (format DOC)

Załącznik nr 4 (format DOC)

załacznik nr 5 (format DOC)

załącznik nr 6 (format DOC)

Pełna treść ogłoszenia (format PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Doświadczenie-wykaz usług

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór Umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Propozycja menu

Załącznik nr 6A do SIWZ-Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6B do SIWZ-Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6C do SIWZ-Oświadczenie brak powiązań

Pełna treść zapytania ofertowego ( Format PDF)

załącznik nr 1 ( format DOC)

Załącznik nr 2 ( format DOC)

Załącznik nr 3 ( format DOC)

Załącznik nr 4 ( format DOC)

Pełna treść zapytania ofertowego ( Format PDF)

załącznik nr 1 ( format DOC)

Załącznik nr 2 ( format DOC)

załącznik nr3 ( format DOC)

Pełna treść informacji o wynikach zapytania ofertowego

Pełna treść zapytania ofertowego ( Format PDF)

załącznik nr 1 ( format PDF)

Załącznik nr 2 ( format PDF)

załącznik nr3 ( format PDF)

umowa ZS.2600.1.2020

Pełna treść informacji
Pełna treść informacji (format PDF)

Pełna treść zapytania ofertowego ( Format PDF)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Janów Podlaski 2019.12.06r.

ZS.2600.10.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 633599-N-2019 z dnia 2019-12-06 r.

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim: Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2020r.

Pełna treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( format PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2A-L do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ


Pełna treść zapytania ofertowego ( format PDF)
Załącznik nr1 ( format DOC)
Załącznik nr2 ( format DOC)
Załącznik nr3 ( Format DOC)

pełna treść ogłoszenia ( format PDF)

załącznik 1 ( format DOC)

załącznik 2 ( format DOC)

załącznik 3 ( format DOC)

załącznik 4 ( format DOC)

pełna tresć informacji ( format PDF )

ZS.2600. 5.2019

Janów Podlaski, 04.10.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 04 października 2019 roku

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali gimnastycznej przy Zespole Szkól im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim „

pełna treść informacji ( format PDF)

Znak sprawy: ZS.2600.6.2019                                                              

Janów Podlaski, 24.09.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./

Zamawiający: Nabywca : Powiat Bialski, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, NIP:5372342952;  Odbiorca : Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim ul. Siedlecka 1 21-505 Janów Podlaski. Zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę węgla kamiennego, grubego (kostka) wraz z rozładunkiem w sezonie grzewczym 2019/2020.

pełna treść ogłoszenia ( format PDF)

załącznik 1 ( format DOC)

załącznik 1 ( format DOC)

Janów Podlaski 23.09.2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie nr 601108-N-2019 z dnia 2019-09-23 r.

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Pełna treść ogłoszenia UZP ( format PDF )

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia ( format PDF )
Załącznik nr 1 do SIWZ ( format DOC )
Załącznik nr 2 do SIWZ ( format DOC )
Załącznik nr 3 do SIWZ ( format DOC )
Załącznik nr 4 do SIWZ ( format DOC )
Załącznik nr 5 do SIWZ ( format DOC )
Załącznik nr 6 do SIWZ ( format DOC )
Załącznik nr 7 do SIWZ ( format DOC )
Załącznik nr 8 do SIWZ ( format DOC )
Załącznik nr 9 do SIWZ ( format DOC )
 

Znak sprawy: ZS.2600.2.2019

Janów Podlaski, dnia 17.06.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm../

Znak sprawy: ZS.2600.1.2019

Janów Podlaski, dnia 24.05.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8  ustawy  z  dnia 20 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.

Pełna treść zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia

Przekrój poziomy detalu skrzydła drzwiowego.

Miejsce osadzenia futryny w ścianie i przekrój poziomy.

Rysunek drzwi dwuskrzydłowych.

Rysunek drzwi jednoskrzydłowych.

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY – załącznik nr 2

Projekt umowy – załącznik nr 3

Janów Podlaski, 25.01.2019r

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim zgodnie z art.l3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986, z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić na 2019 rok.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok – pełna treść ( format PDF)

Janów Podlaski, 18.01.2019r

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Ogłoszenie nr 510012209-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

pełna treść ogłoszenia ( format PDF )

ZS.2600.5.2018

Janów Podlaski, 14.12.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:,, Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkól im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim -ogłoszenie nr 656708-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Pełna treść informacji ( format PDF )

ZS.2600.5.2018

Janów Podlaski, 14.12.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14 grudnia 2018 roku

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:,, Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkól im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim -ogłoszenie nr 656708-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski, działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1986) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

pełna treść informacji ( format PDF)

Janów Podlaski 03.12.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 656708-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim wymienionych w „Formularzach cenowych” stanowiącym załącznik nr 2 A-L do SIWZ
Pełna treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2A-L do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Janów Podlaski 29.11.2018r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Janów Podlaski, dnia 03.10.2018

Znak sprawy: ZS.2600.4.2018

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U.z2017r.poz. 1579zpóźn.zm../

Zapytanie Ofertowe

przedmiar robót

załącznik nr 1

wzór umowy

Znak sprawy: ZS.2600.3.2018

Janów Podlaski, 24.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 / 2018
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Janów Podlaski.dnia 30.04.2018

Znak sprawy:ZS.2600.1.2018

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

Zamawiający: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
Adres do korespondencji: ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski, tel. 83 341 30 57, faks 83 341 30 57

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na    „Remont muru ogrodzeniowego i ogrodzenia z przęseł stalowych od ul. Siedleckiej przy Zespole Szkól im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim „.

Zapytanie ofertowepełna treść ( format PDF)

Przedmiar robót

Formularz cenowo-ofertowy

Wzór umowy

Janów Podlaski, 20.12.2017

ZS.2600.11.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:,, Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim ogłoszenia UZP nr 631435-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

Pełna treść informacji z otwarcia ofert

Janów Podlaski 12.12.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 631435-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim wymienionych w „Formularzach cenowych” stanowiącym załącznik nr 1 A-L do SIWZ
Pełna treść ogłoszenia z portalu UZP
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Janów Podlaski 08.12.2017

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 2 000 euro lecz nie
przekraczającej równowartości 5 000 euro pn.:

Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza

Pełna treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 i 2

Załącznik 3

Janów Podlaski 30.10.2017r.

Znak sprawy: ZS.2600.9.2017

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2017r.

z dnia 19 października 2017 roku.
Dotyczącego organizacji i przeprowadzeniu kursu prawo jazdy kat. T dla 35 uczniów.

Pełna treść informacji ( format PDF )

Janów Podlaski 19.10.2017

Znak sprawy: ZS.2600.9.2017

Zapytanie ofertowe nr 6/2017

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Aj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../  Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim  Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi, polegającej na „organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 35 uczniów”

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Janów Podlaski 12.10.2017

Znak sprawy:ZS.2600.8.2017

Zapytanie ofertowe nr 5/2017

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim wymienionych w „Formularzach cenowych” stanowiącym załącznik nr 2 A-F do zapytania.

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Janów Podlaski, 25.09.2017

Znak sprawy: ZS.2600.7.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./  Zamawiający: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim  Adres do korespondencji: ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę węgla kamiennego, grubego (kostka) wraz z rozładunkiem w sezonie grzewczym 2017/2018.

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ