Kontakt

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „HWA-RANG”
W JANOWIE PODLASKIM
ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski

e-mail: ukshwarang@gmail.com
tel. 881 551 552
Dawid Smolbik (IV dan)