Egzamin z kwalifikacji zawodowych 2024

W części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu w sesji czerwiec-lipiec każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty.

W części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem oraz :

kwalifikacja HGT.06 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

kwalifikacja ROL.06, ROL.08 -kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.