Wyniki Międzyszkolnego Konkursu „Czytaniem można się chwalić”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Czytaniem można się chwalić” został rozstrzygnięty w dniu 27 listopada 2018 r.

Celem konkursu było upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

Oto lista zwycięzców:

w kategorii starszej

I miejsce Dorota Olesińska – kl. IV b T Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

II miejsce Weronika Paprocka– kl. III a LO Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

W kategorii młodszej

I miejsce- Amelia Lesiuk kl. V c Szkoła Podstawowa im. Cz. Tańskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim

II miejsce- Oliwia Hładoniuk kl. V b Szkoła Podstawowa im. Cz. Tańskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim.

Międzyszkolny konkurs „Czytaniem można się chwalić”- regulamin

Międzyszkolny konkurs- „Czytaniem można się chwalić ” i wygrywać nagrody.

1. Organizatorzy: Biblioteka Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, koordynator- Elżbieta Tokarz przy współpracy nauczycieli języka polskiego.
2. Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy uczniów Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz uczniów Zespołu Placówek Oświatowych im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim.
3. Cele konkursu:

 • Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego stosunku do siebie
  4. Forma konkursu:
 • Wyślij na e- mail selfie, zdjęcie z ulubioną książką , którą aktualnie czytasz lub z tą, która wywarła na tobie największe wrażenie. Zdjęcia mogą być indywidualne lub grupowe, sceneria według wyobraźni autora zdjęcia.
 • Stwórz plakat formatu A-4, dowolną techniką, odnoszący się do ulubionej książki.
 • Poprzez jedną z tych form możesz polecić książkę znajomym, tworzyć modę na czytanie lub po prostu pochwalić się, że czytasz. A to jest powód do dumy!
  5. Warunki uczestnictwa w konkursie, termin konkursu:
 • Należy zgłosić uczestnictwo w konkursie u swojego nauczyciela języka polskiego
 • Selfie, zdjęcia przesłać na adres e- mail : elzbieta.tokarz@zsjp.janowpodlaski.net do dnia 5 listopada 2018 r.
 • Plakaty złożyć na ręce nauczyciela języka polskiego do dn. 25 listopada 2018 r. lub bezpośrednio do Biblioteki Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu: Wyniki zostaną ogłoszone 26 listopada 2018 roku. Laureaci w obu kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody.

Opracowała: Elżbieta Tokarz

Regulamin cyklu szkolnych konkursów językowych

ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim,
ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski

ADRESACI KONKURSÓW:

 • Rozumiemy, co słuchamy”
 • Rozumiemy, co czytamy”
 • Znam gramatykę”

Konkursy są kierowane do uczniów Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim uczących się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

CELE KONKURSÓW:

 • Zachęcanie uczniów do nauki języków obcych.

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży.

 • Rozwijanie kompetencji językowych uczniów.

 • Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności językowych.

 • Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych językowo.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE CYKLU:

 • Cykl obejmuje konkursy:

 • Rozumiemy, co słuchamy” (październik)
 • Rozumiemy, co czytamy” (grudzień)
 • Znam gramatykę” (luty).
 • Testy konkursowe „Rozumiemy, co słuchamy”, „Rozumiemy, co czytamy” obejmują zadania testowe z wykorzystaniem różnego rodzaju tekstów (instrukcje, komunikaty, rozmowy, dyskusje, wywiady, teksty narracyjne literackie i publicystyczne) i różnego typu zadań zamkniętych (zadania typu: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór, przyporządkowywanie).

 • Test konkursowy „Znam gramatykę” składa się z zadań zamkniętych (testy luk sterowanych sprawdzających umiejętność rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych) oraz zadań otwartych sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu ortografii i gramatyki danego języka.

 • Mistrzem Języka zostaje uczeń, który uzyska największą ilość punktów z trzech konkursów.

 • Laureaci poszczególnych konkursów oraz Mistrzowie Języka otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny celujące z przedmiotu.

Ogłoszenie zwycięzców – Mistrzów Języka podczas szkolnego Dnia Języków Obcych (marzec)

Opracowała: Monika Mirończuk

„Jak rozumiesz pojęcie patriotyzmu?- regulamin konkursu

Jak rozumiesz pojęcie patriotyzmu? – szkolny konkurs patriotyczny.

Cele:

 • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • rozwijanie poczucia dumy narodowej,
 • rozwijanie twórczych zainteresowań.

Zasady:

 1. Konkurs jest skierowany do chętnych uczniów.
 2. Głównym tematem konkursu jest odpowiedź na pytanie: Jak rozumiesz pojęcie patriotyzmu? w formie plakatu wykonanego dowolnego techniką (format A2) lub filmiku nagranego telefonem komórkowym, aparatem lub kamerą.

 3. Film ma trwać do 3 minut i może być wykonany przez grupę uczniów liczącą od 2 do 4 osób lub indywidualnie.

 4. Wykonane prace – plakaty i filmiki na nośniku danych (pendrive, płyta CD lub DVD) – mają być dostarczone do nauczycieli języka polskiego lub historii w terminie do 29 października 2018 r.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada, w dniu obchodów w Zespole Szkół 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 6. Ze wszystkich prac w obu kategoriach nauczyciele Zespołu Humanistycznego wybiorą najlepszą pracę.

 7. Zwycięzcy otrzymają nagrody i ocenę za aktywność z jednego wybranego przedmiotu (język polski, historia, WOS, WOK, historia i społeczeństwo).

Kryteria oceny plakatu:

 • zawartość merytoryczna,
 • estetyka pracy,
 • sposób ujęcia tematu,
 • oryginalność pomysłu,
 • czytelność przekazu.

Kryteria oceny filmiku:

 • zgodność z tematem i stopień jego omówienia,
 • sposób ujęcia tematu,
 • oryginalność pomysłu,
 • poprawność językowa,
 • zachowanie kontaktu z odbiorcą.

Opracowały: Agnieszka Porębska,

Monika Pisaruk

„Szkolny śpiewnik patriotyczny” – regulamin konkursu

Szkolny śpiewnik patriotyczny- konkurs na najlepiej wykonaną pieśń patriotyczną.

Cele:

 • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • przybliżenie młodym ludziom historii Polski i Polaków,
 • przypomnienie wybranych historycznych pieśni i piosenek patriotycznych, które kiedyś ich rówieśnicy śpiewali w gronie rodziny i przyjaciół,
 • wdrożenie uczniów do współpracy,
 • kształtowanie postawy twórczej.

Zasady:

 1. Każda klasa bierze udział w konkursie.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada, w dniu obchodów w Zespole Szkół 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 3. Spośród wybranych tytułów gospodarz każdej klasy w dniu 17 września na 3 godzinie lekcyjnej wylosuje jeden utwór i klasa przygotuje wstęp.

 4. Muzykę do piosenki (podkład) każda klasa znajdzie samodzielnie i do niej będzie śpiewała w dniu występu.

 5. Na tydzień przed wstępem plik z muzyką należy dostarczyć do organizatorów.

 6. Wykonawców będzie oceniało jury złożone z 10 nauczycieli.

 7. Zwycięzcy 3. pierwszych miejsc otrzymają nagrody i ocenę za aktywność z jednego wybranego przedmiotu (j. polski, historia, WOS, WOK, historia i społeczeństwo).

Kryteria oceny:

 • ogólny wraz artystyczny,

 • znajomość tekstu,

 • inscenizacja ruchowa i obycie sceniczne,

 • wyrażanie emocji i interpretacja utworów,

 • aktywność wszystkich uczniów w klasie,

 • strój wstępujących adekwatny do sytuacji.

Lista piosenek:

 1. „Pierwsza kadrowa”

 2. „Marsz Pierwszej Brygady”

 3. „Serce w plecaku”

 4. „Hej, chłopcy! Bagnet na broń”

 5. „Rozkwitały pąki białych róż”

 6. „Przybyli ułani”

 7. „Witaj Zosieńko”

Opracowała: Urszula Majewska- Chilkiewicz