Samorząd szkolny

Opis działalności Samorządu Uczniowskiego

w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie.  Działalność samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole.

Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Społeczność uczniowską w tym roku reprezentują:

Prezydium:

Przewodnicząca: Amelia Andruszkiewicz

Wiceprzewodniczący: Karolina Chilkiewicz

Skarbnik/Sekretarz: Weronika Lichaczewska

Sekcja fotograficzna:

 1. Amelia Andruszkiewicz
 2. Karolina Chilkiewicz

Sekcja plastyczna:

 1. Julia Harwacka
 2. Monika Kępińska
 3. Karol Górski
 4. Julia Skrzyńska

Sekcja ds. wolontariatu

 1. Amelia Andruszkiewicz
 2. Weronika Lichaczewska
 3. Weronika Wilczak
 4. Natalia Chwedoruk
 5. Maja Romanowska
 6. Karolina Chilkiewicz
 7. Amelia Romaniuk
 8. Anna Bańkowska

Sekcja ds. zabaw i rozrywki

 1. Bartosz Tokarski
 2. Bartosz Brodacki
 3. Julia Kulik
 4. Wiktoria Niewęgłowska
 5. Julia Nitychoruk
 6. Paweł Waćkowski

Opiekunami samorządu są:

Gabriela Skraburska  (nauczyciel języka angielskiego),

Ilona Dubisz (nauczyciel języka rosyjskiego).