Samorząd szkolny

Opis działalności Samorządu Uczniowskiego

w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie

 

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie.  Działalność samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole.

Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Społeczność uczniowską w tym roku reprezentują:

Wioletta Paluszkiewicz 3bT –przewodnicząca SU

Błażej Stasiak 3aT – z-ca przewodniczącej SU

Anna Borowa 2cd LO

Piotr Demianiuk 2bT

Magdalena Krzymowska 2b T

Dagmara Sawczuk 2a LO

Szymon Rusinek 1cd LO

Monika Michałowska 1cd LO

Hubert Sawczuk 1b LO

Roża Wieczorkiewicz 1a T

Opiekunami Samorządu są:

Kamila Daniluk (nauczyciel języka angielskiego)

Ilona Dubisz (nauczyciel języka rosyjskiego)

Renata Nowicka (nauczyciel wychowania fizycznego)