Samorząd szkolny

Opis działalności Samorządu Uczniowskiego

w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie.  Działalność samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole.

Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Społeczność uczniowską w tym roku reprezentują:

Jodko Katarzyna 3aT – przewodnicząca

Bartosz Tokarski 3a T

Paweł Waćkowski 2a LO/G

Karolina Chilkiewicz 2a LO

Anna Bańkowska 2b LO/G

Maja Romanowska 2b LO/G

Weronika Lichaczewska 2b LO/G

Naumiuk Damian 2b T/SP

Bartosz Brodacki 2c T/SP

Paulina Okseniuk 1a LO

Klaudia Łaska 1a LO

Alan Kasianiuk 1a LO

Amelia Romaniuk 1b LO

Natalia Chwedoruk 1b LO

Weronika Wilczak 1b LO

Justyna Kulik 1bT

Wiktoria Niewęgłowska 1bT

Julia Nitychoruk 1bT

Maturzyści, Karolina Perzyńska 3bc i Róża Wieczorkiewicz 4aT, służą pomocą i radą młodszym koleżankom i kolegom w II semestrze 2020/2021r.

Opiekunami samorządu są:

Justyna Jonaszko (nauczyciel historii i WOS-u),

Monika Pisaruk (nauczyciel języka polskiego).