Udział uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół w uroczystości z okazji święta Krajowej Administracji Skarbowej

10 września na placu Wolności w Białej Podlaskiej odbyły się centralne obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej.

W tym wydarzeniu uczestniczył dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz oraz st. chor. SG Wojciech Matwiejczuk (nauczyciel dodatkowego przedmiotu straż graniczna) wraz z grupą uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół. Młodzież zaprezentowała przed zgromadzonymi pokaz musztry paradnej.