Dzień Patrona i Święto Narodowe Trzeciego Maja

Nasza szkoła- Zespół Szkół Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim- jak co roku uczciła dzień patrona biskupa Adama Naruszewicza, jednocześnie oddano cześć tym wszystkim, którzy pracowali przy tworzeniu Ustawy Zasadniczej – Konstytucji 3 maja z 1791 r.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej w intencji uczniów i wszystkich pracowników szkoły, szczególnie zaś przypomniano postać biskupa Adama Naruszewicza. Młodzież z klasy Icd liceum i Ia technikum, która współpracuje ze szkolnym kołem teatralno -regionalnym „Odskocznia” w części artystycznej wystawiła sztukę: „Pożegnanie – rzecz o biskupie Adamie Naruszewiczu” pod opieką Agnieszki Daniluk i Joanny Godlewskiej. Uczniowie wcielili się zarówno w postaci fikcyjne, jak i autentyczne, przybliżając ostatnie chwile z życia biskupa, oraz nawiązując do jego tytanicznej pracowitości, szczególnie zaś roli, jaką odegrał przy tworzeniu tez Konstytucji 3 maja. Dyrektor podsumował te szczególne chwile, a następnie z młodzieżą złożył kwiaty w krypcie przy trumnie biskupa Naruszewicza- to szczególne miejsce mogła też zobaczyć zainteresowana młodzież i goście.

Święto naszego patrona to jedno z przyjemniejszych wydarzeń w życiu szkolnej społeczności, każdy z nas uświadamia sobie, że nasza mała Ojczyzna – Janów Podlaski odgrywała tak wielką rolę w historii Polski, jednocześnie każdy z nas uzmysławia sobie, że tylko my sami tworzymy swoją przyszłość, tylko my jesteśmy głównymi architektami tej rzeczywistości. Obyśmy pisali historie optymistyczne….

Dzień Patrona i Święto Narodowe Trzeciego Maja