Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja o godzinie 9.30 odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny. Był to pierwszy punkt obchodów święta patriotyczno-parafialnego. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe ze wszystkich szkół i ochotniczej straży pożarnej, która obchodziła swoje święto oraz młodzież z klas mundurowych Zespołu szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Uczniowie podczas mszy stworzyli szpaler w nawie głównej janowskiej kolegiaty. Po mszy delegacje urzędników, straży granicznej, policji i szkół złożyły kwiaty przy pomnikach, gdzie honorową wartę pełnili uczniowie klas mundurowych.

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja