Międzyszkolny konkurs „Czytaniem można się chwalić”- regulamin

Międzyszkolny konkurs- „Czytaniem można się chwalić ” i wygrywać nagrody.

1. Organizatorzy: Biblioteka Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, koordynator- Elżbieta Tokarz przy współpracy nauczycieli języka polskiego.
2. Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy uczniów Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz uczniów Zespołu Placówek Oświatowych im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim.
3. Cele konkursu:

 • Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego stosunku do siebie
  4. Forma konkursu:
 • Wyślij na e- mail selfie, zdjęcie z ulubioną książką , którą aktualnie czytasz lub z tą, która wywarła na tobie największe wrażenie. Zdjęcia mogą być indywidualne lub grupowe, sceneria według wyobraźni autora zdjęcia.
 • Stwórz plakat formatu A-4, dowolną techniką, odnoszący się do ulubionej książki.
 • Poprzez jedną z tych form możesz polecić książkę znajomym, tworzyć modę na czytanie lub po prostu pochwalić się, że czytasz. A to jest powód do dumy!
  5. Warunki uczestnictwa w konkursie, termin konkursu:
 • Należy zgłosić uczestnictwo w konkursie u swojego nauczyciela języka polskiego
 • Selfie, zdjęcia przesłać na adres e- mail : elzbieta.tokarz@zsjp.janowpodlaski.net do dnia 5 listopada 2018 r.
 • Plakaty złożyć na ręce nauczyciela języka polskiego do dn. 25 listopada 2018 r. lub bezpośrednio do Biblioteki Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu: Wyniki zostaną ogłoszone 26 listopada 2018 roku. Laureaci w obu kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody.

Opracowała: Elżbieta Tokarz