Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych oraz wręczenia Stypendiów Starosty

W środę – 3 października, o godz. 11 w auli janowskiego Zespołu Szkół odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z wręczeniem Stypendiów Starosty Bialskiego uczniom wyróżniającym się w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Starosta Powiatu Bialskiego  Mariusz Filipiuk, Komendant Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim ppłk Małgorzata Tarasiuk, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim asp. szt. Mariusz Skiba. Dyrektor Zespołu Szkół,  Jarosław Dubisz w swoim wystąpieniu powitał przybyłych gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Do zgromadzonych w auli przemówił także Starosta Bialski,  Mariusz Filipiuk.

Podczas pierwszej części uroczystości oficjalnie włączono do szkolnej społeczności uczniów klas pierwszych. Do ślubowania na sztandar wystąpili uczniowie przyjęci do szkoły z największą ilością punktów: Tomasz Wiciejowski z Gimnazjum w Narolu, Katarzyna Jodko z Gimnazjum w Wilkasach, Maksymilian Hodun z Gimnazjum w Mielniku, Maja Słowik z Gimnazjum w Ząbkach, Karolina Perzyńska z Gimnazjum w Janowie Podlaskim oraz Karolina Osypiuk z Gimnazjum numer 4 w Białej Podlaskiej. Po ślubowaniu w imieniu pierwszoklasistów głos zabrała Patrycja Krasuska.

W trakcie kolejnej części uroczystości Starosta Bialski wręczył stypendia pierwszoklasistom, którzy podczas rekrutacji uzyskali co najmniej 140 punktów i osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,50 oraz stypendia uczniom klas II i III LO i Technikum oraz IV Technikum, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,50. Wyróżnienia starosty odebrało 29 uczniów janowskiego Zespołu Szkół – 3 pierwszoklasistów: Katarzyna Jodko, Tomasz Wiciejowski oraz Maksymilian Hodun, 10 uczniów klas II: Monika Michałowska, Klaudia Kaliszuk, Przemysław Melaniuk, Aleksandra Michałowska, Agnieszka Pietruczuk, Dawid Wołosowicz, Julia Sijko, Szymon Rusinek, Kacper Syrokosz, Julia Raczko, 12 uczniów klas III Liceum: Kamil Jasiński, Natalia Bobrowska, Dominik Górski, Claudia Borowiec, Natalia Łepecka, Natalia Tarasiuk, Przemysław Koper, Mateusz Piediuk, Dagmara Sawczuk, Jakub Świderski, Klaudia Łoniewska, Marzena Kaliszuk oraz 4 uczniów klas III i IV Technikum: Magdalena Krzymowska, Błażej Stasiak, Cezary Smok i Justyna Suska. Przybyli na uroczystość rodzice stypendystów odebrali z rąk  starosty oraz dyrektora Zespołu Szkół listy gratulacyjne. W imieniu stypendystów wystąpiła Natalia Bobrowska.

Podczas uroczystego spotkania Starosta Bialski  Mariusz Filipiuk oraz Dyrektor Zespołu Szkół  Jarosław Dubisz wręczyli także certyfikaty Europass-Mobilność uczestnikom Projektu „Stażyści z Naruszewicza poprzez praktykę zagraniczną prosto na rynek pracy” realizowanego w ramach Programu PO WER. Certyfikaty odebrali: Jagoda Bartnik, Grzegorz Karczmarz, Dominika Spychel, Emilia Szymula, Justyna Suska, Aleksandra Kuśmierz, Klara Adamowicz, Weronika Bronz, Justyna Dzyr, Karol Sidoruk, Błażej Stasiak, Kamil Kaczmarek, Kacper Juchimiuk, Grzegorz Krzysztofowicz, Kacper Podskok, Piotr Demianiuk, Cezary Smok, Kamil Tokarski.

W część oficjalną uroczystości został włączony program artystyczny – wiersze i utwory muzyczne dedykowane pierwszoklasistom i nagrodzonym stypendiami uczniom, przygotowany pod kierunkiem  Moniki Mirończuk. W przygotowanie uroczystości włączyły się także  Justyna Jonaszko i  Elżbieta Kozaczuk.