Warsztaty z kryminalistyki dla klas służby celno-skarbowej

21 lutego 2024 r. uczniów klas III i IV LO o profilu Służba Celno-Skarbowa w Janowie Podlaskim odwiedzili funkcjonariusze Referatu Techniki Kryminalistycznej Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej st. asp. Jacek Rosochacki i rew. Łukasz Obydź. 
Funkcjonariusze opowiadali o znaczeniu kryminalistyki w zwalczaniu przestępczości. Zapoznali uczniów z zadaniami technika kryminalistyki w KAS oraz zaprezentowali różnorodny sprzęt wykorzystywany w trakcie oględzin miejsc zdarzeń w ramach zespołów oględzinowych i grup operacyjno-śledczych.
Zaprezentowali też metody wykrywania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych i dowodów rzeczowych, w tym śladów biologicznych i daktyloskopijnych. Uczniowie pod okiem techników kryminalistyki wykonywali zdjęcia dowodów rzeczowych, pobierali i zabezpieczali materiał biologiczny oraz odbitki linii papilarnych.
Zajęcia zorganizowała st. rachm. Marta Oniszczuk