Dzięki uprzejmości Komendant Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim ppłk Małgorzaty Tarasiuk, uczniowie klas 1, 2 i 3 o profilu straży granicznej odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Janowie Podlaskim.  Uczestniczyli w pokazie bezzałogowego statku powietrznego, mieli możliwość obejrzenia pojazdów wykorzystywanych przez straż graniczną do realizacji zadań służbowych. Jedną z największych atrakcji był czworonożny funkcjonariusz – pies patrolowo – obronny Eryl. Przewodnik psa służbowego zaprezentował umiejętności przeszukiwania pomieszczeń w celu odnalezienia ludzi. Wśród pojazdów służbowych placówki szczególnym zainteresowaniem cieszył się pojazd obserwacyjny. Na koniec przewodnik zaprezentował ćwiczenia z psem  ogólnego posłuszeństwa.

Dziękujemy funkcjonariuszom straży granicznej za wartościowe spotkanie , które przybliżyło młodzieży pracę  w służbie.