Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej

21 lutego w naszej szkole po raz kolejny dzięki uprzejmości dr Pawła Różańskiego Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych uczniowie klas pierwszych oraz ósmoklasiści zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej w Janowie Podlaskim uczestniczyli w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warsztaty wzorowane na zajęciach dydaktycznych z

podstawy pierwszej pomocy przedmiotu realizawanego w AWF studentów służb mundurowych i sportów walki.

Młodzież dowiedziała się, kiedy należy wezwać karetkę pogotowia, jak pomóc osobie poszkodowanej.

Fachowe przekazanie wiedzy uświadomiło uczestnikom warsztatów, że pierwsza pomoc równa się zdrowie i życie , więc ważne jest , aby właściwie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej . Przeprowadzone przedsięwzięcie z pewnością zobrazowało młodzieży , jak istotna jest umiejętność pomocy drugiej osobie.

Dziękujemy panu Pawłowi Różańskiemu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Białej  Podlaskiej za kolejną ciekawą , wartościową lekcję.