Podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego

W dniu 15 grudnia odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego „Adam Naruszewicz – biskup, historyk, poeta…” skierowanego do  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bialskiego.

Konkurs miał  przede wszystkim na celu kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej uczniów, zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji i pogłębiania wiedzy o historii kraju oraz znanych postaciach, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

W szkolnej auli na tle pokonkursowej wystawy dyrekcja Zespołu Szkół wręczyła nagrody zwycięzcom. I miejsce zajęła    Amelia Biesiada z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, II miejsce   Michał Jasiński  – Zespół Szkół  im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, III miejsce  Michalina Chilkiewicz – Zespół Szkół  im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Aleksandra Semeryło, II miejsce   Jakub Wawryniuk, III miejsce  Julia Bilicz – uczniowie Zespółu Placówek Oświatowych im. Cz. Tańskiego w Janowie Podlaskim.