Bal studniówkowy 2024

„Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi; Dano hasło, zaczęto taniec – on prowadzi…” Do matury pozostało już tylko 100 dni, a 27 stycznia 2024 r. w hotelu Zamek Janów Podlaski odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
Tradycyjnie bal rozpoczął się dostojnym, staropolskim tańcem – polonezem przygotowanym pod kierunkiem p. Renaty Nowickiej.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim podkomisarz Tomasz Popis, dyrekcja szkoły – p. Jarosław Dubisz
i p. Urszula Majewska – Chilkiewicz, wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele i rodzice. Przedstawiciele uczniów klas maturalnych – Marta Hornowska i Kamil Fusiarz w imieniu młodzieży podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, rodzicom za trud włożony w kształcenie i wychowanie, za codzienne wsparcie i pomoc.
Dyrektor Jarosław Dubisz w swoim przemówieniu życzył uczniom sukcesu na maturze, w dorosłym życiu oraz wspaniałej zabawy studniówkowej, a następnie odczytał list Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka skierowany do tegorocznych abiturientów . W imieniu rodziców p. Magda Seluk podziękowała dyrekcji i gronu pedagogicznemu za lata trudu, które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych ludzi. Część oficjalna została zakończona wspólnym walcem i do wczesnych godzin porannych trwała wspaniała zabawa.