Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Inaugurację roku szkolnego w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim poprzedziła Msza św. z udziałem wszystkich janowskich szkół. Społeczność Zespołu Szkół uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny. W auli Zespołu Szkół zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz był obecny nasz gość – komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim podkom. Marcin Rytel. Dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz przywitał wszystkich zebranych oraz powitał w naszym gronie osoby, które w tym roku rozpoczynają pracę w Zespole Szkół – ks. Grzegorza Osipacza, ks. Łukasza Borowskiego, Urszulę Misiołek oraz Sylwestra Kwapnia. Dyrektor życzył młodzieży sukcesów w nauce oraz realizacji pasji i rozwijania zainteresowań. Przedstawił również unijne projekty realizowane w szkole, a szczególnie projekt skierowany do uczniów technikum – „Stażyści Naruszewicza – poprzez praktykę zagraniczną prosto na rynek pracy”. Najlepszym uczniom z ubiegłorocznej III klasy technikum dyrektor wręczył nagrody książkowe za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uroczystość zakończyła krótka część artystyczna, którą przygotowała młodzież pod opieką Moniki Pisaruk i Nataliji Burdikowej.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W piątek, o godz. 9.00 w auli Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017, na którą przybyli Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, komendant Placówki Straży Granicznej- ppłk Małgorzata Tarasiuk, komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim – asp. Marcin Rytel. Podczas uroczystości dyrektor Zespołu Szkół – Jarosław Dubisz wraz ze starostą wręczyli Katarzynie Artyszuk, która uzyskała tytuł prymusa szkoły (śr. 5,38), dyplom wzorowego ucznia i statuetkę patrona szkoły. Dyplomy wzorowego ucznia, świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe otrzymali następujący uczniowie: Karolina Rogulska śr. 5,38, Paulina Rogulska śr. 5,25, Anna Osior śr. 5,25, Aleksandra Sacharczuk śr. 5,20, Dominik Górski śr. 5,06, Kamil Jasiński śr. 5,0, Magdalena Jakoniuk śr. 5,0, Błażej Stasiak śr. 5,0, Magdalena Krzymowska śr. 4,96, Natalia Bobrowska śr. 4,83, Monika Kalinowska śr. 4,80, Przemysław Koper śr. 4,78, Cezary Smok śr. 4,75. Następnie dyrektor wręczył nagrody książkowe 44. uczniom, którzy uzyskali roczną średnią ocen powyżej 4,0 oraz tym, którzy w bieżącym roku szkolnym mieli 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych ( Karolina Rogulska, Michał Balak, Mateusz Winiarek, Klaudia Borowiec, Paulina Rogulska, Piotr Demianiuk, Olga Kuźmińska, Magdalena Krzymowska, Karolina Filipiuk). Specjalną nagrodę za osiągnięcia sportowe otrzymała Aleksandra Sacharczuk. Uhonorowano również najlepszych uczniów z przedmiotów ścisłych: geografia- Aleksandra Sacharczuk, chemia- Magdalena Krzymowska, Przemysław Koper, fizyka- Łukasz Melaniuk, matematyka podstawowa- Adam Sobolewski, matematyka rozszerzona – Karolina Rogulska, Jakub Lipiński. Dyrektor podziękował uczniom za wytężoną pracę, wzorową postawę, promocję Zespołu Szkół i życzył udanych, bezpiecznych wakacji. Podziękował również, kończącym pracę w Zespole Szkół, księżom- Kamilowi Mazurkiewiczowi i Kamilowi Stańczukowi. Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy Icd i IIcd LO pod kierunkiem Agaty Filipiuk, Agnieszki Nurskiej i Ilony Dubisz.