1b LO

KLASA  SŁUŻBY CELNO – SKARBOWEJ

Dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język obcy (j. angielski lub j. rosyjski) – kontynuacja ze szkoły podstawowej
  • do wyboru jeden z przedmiotów: j. polski – historia – WOS – geografia – biologia

Zajęcia dodatkowe: służba celno-skarbowa, samoobrona.

Naukę w tej klasie proponujemy osobom, które: chcą w sposób realistyczny
i profesjonalny zapoznać się ze specyfiką zawodu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, lubią aktywny tryb życia, kontakty z ludźmi oraz pracę zespołową.

Uczniowie tej klasy realizują na zajęciach służby celno- skarbowej  następujące zagadnienia:

  • organizacja, rola i zadania Krajowej Administracji Skarbowej,
  • przepisy regulujące funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej,
  • ceremoniał Krajowej Administracji Skarbowej, zajęcia z musztry.

Zajęcia prowadzone są przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Krajowej Administracji Skarbowej.

Uczniów tej klasy obowiązuje umundurowanie, a ponadto uczestniczą w:

  • obowiązkowym obozie szkoleniowym,
  • obowiązkowym egzaminie teoretycznym i praktycznym z wiedzy o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • letnim obozie windsurfingowym w Zatoce Puckiej dla chętnych,
  • zajęciach UKS „Hwa-Rang” dla chętnych (możliwość treningów taekwon-do i Mastro Defence System, czyli systemie samoobrony).

Absolwent tej klasy może studiować na kierunkach takich jak: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, politologia, AWF, geografia.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy służby celno-skarbowej: Krajowa Administracja Skarbowa, administracja państwowa i publiczna, agencje celne,  firmy spedycyjne.