1a T

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:geografia, język obcy (j. angielski lub j. rosyjski) – kontynuacja ze szkoły podstawowej.

Zajęcia praktyczne odbywają się w budynku warsztatów szkolnych oraz w gospodarstwie rolnym Stadnina Koni w Janowie Podlaskim.

Technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to szkoła,
w której uczeń będzie przygotowany do użytkowania, obsługiwania, diagnozowania i napraw pojazdów, maszyn i urządzeń  rolniczych  z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnej.

W trakcie nauki uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T.

Szkoła cyklicznie organizuje wycieczki dydaktyczne na międzynarodową wystawę sprzętu rolniczego AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania oraz do Kielc na targi AGRO TECH.

Praktyki zawodowe będą realizowane w klasie III i IV w wymiarze 4- tygodni.

Szkoła realizuje projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej. Dzięki nim  młodzież wyjeżdżała na staże zagraniczne na Węgry i do Grecji. W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się wyjazd na staż do Włoch.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są z dwóch kwalifikacji:

  • ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
  • ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Absolwent technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może studiować, podjąć pracę zawodową, prowadzić własne gospodarstwo rolne  bądź inną działalność gospodarczą.

Filmik prezentowany na „Zawodowym strzale w 10!”