Kartka z Kalendarza

Poniedziałek

11 Grudnia 2017 roku.

Imieniny obchodzą:
Damazy, Daniela, Julia, Stefan, Waldemar, Wojmir

Do końca roku

pozostało  21  dni.


Strona glówna


Dla ucznia


Dla rodzica


O szkole


Dla kandydata


Oferta edukacyjna

Internat

Galeria


UKS Hwa-Rang


Kontakt


Technikum


Mechanizacja Rolnictwa


Hodowla Koni


Projekty Unijne


Projekt Power Vet


. .: Oferta Edukacyjna 2017-2018 :. .

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ulotką prezentującą ofertę edukacyjną naszej szkoły.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 ( Podanie ) ( format PDF )

 

Lista grup rekrutacyjnych/oddziałów Liceum

Nazwa oddziału Przedmioty rozszerzone Języki obce Liczba miejsc
1abc Klasa straży granicznej   Pierwszy: język angielski język rosyjski
Drugi: język angielski język rosyjski język niemiecki język francuski
 
90
1de Klasa policyjna   Pierwszy: język angielski język rosyjski
Drugi: język angielski język rosyjski język niemiecki język francuski
 
60
1f Klasa ogólna   Pierwszy: język angielski język rosyjski
Drugi: język angielski język rosyjski język niemiecki język francuski
 
30

Lista grup rekrutacyjnych/oddziałów Technikum

Nazwa oddziału Kształcenie w zawodzie Przedmioty rozszerzone Języki obce Liczba miejsc
1a Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 
Pierwszy: język angielski język rosyjski
Drugi: język angielski język rosyjski język niemiecki język francuski
 
32
1b Technik hodowca koni Technik hodowca koni   Pierwszy: język angielski język rosyjski
Drugi: język angielski język rosyjski język niemiecki język francuski
 
32

Regulamin rekrutacji

Wszystkie bieżące informacje na temat zasad oraz harmonogramów rekrutacji w województwie lubelskim można znaleźć na stronach Kuratorium Oświaty w Lublinie

Harmonogram rekrutacji do Zespołu  Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim na podstawie zarządzenia Nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

Etap rekrutacji od dnia
 
do dnia
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami   potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2017-05-15
08:00:00
2017-06-14
15:00:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego - dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym 2017-06-23
08:00:00
2017-06-27
15:00:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły (ponadgimnazjalnej) i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2017-06-23
08:00:00
2017-06-29
15:00:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 2017-06-30
10:00:00
2017-06-30
10:00:00
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego  do technikum lub szkoły branżowej I stopnia. 2017-05-15
08:00:00
2017-07-06
15:00:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu   gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu 2017-06-30
10:00:00
 2017-07-06 15:00:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy   kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2017-07-07
09:00:00
2017-07-07
10:00:00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej   kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 2017-07-07

 
2017-07-21

 

 

 (c) 2000-2016 Net System Piotr Chilkiewicz

email: webmaster@zsjp.janowpodlaski.net