Kartka z Kalendarza

Czwartek

20 Września 2018 roku.

Imieniny obchodzą:
Dionizy, Eustachy, Eustachiusz, Fausta, Faustyna, Filipina, Irena, Oleg, Ostap, Sozant

Do końca roku

pozostało  103  dni.


Strona glówna


Dla ucznia


Dla rodzica


Internat

Nasze YouTube

Nauczyciele

Wywiadówki

Kalendarium

O szkole


Dla kandydata


Galeria


UKS Hwa-Rang


Kontakt


Technikum


Mechanizacja Rolnictwa


Hodowla Koni


Projekty Unijne


Projekt Power Vet


. .: Internat :. .

Przy Zespole Szkół funkcjonuje koedukacyjny internat.

Dysponujemy 130 miejscami w 24 pokojach mieszkalnych.

 

Mieszkańcom internatu zapewniamy:

·         całodobową opiekę pedagogiczną, również w czasie weekendów;

·         całodzienne, smaczne wyżywienie w stołówce;

·         przyłącze do szkolnej sieci internetowej;

·          możliwość korzystania z sali tenisowej oraz położnej w pobliżu hali sportowej.

Oferta pedagogiczna obejmuje między innymi:

·         pomoc nowym wychowankom w procesie adaptacji do nowego środowiska;

·         organizowanie nauki własnej (w godzinach 18.30-20) i pomocy koleżeńskiej;

·         profilaktykę uzależnień;

·         rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań;

·         organizowanie przez młodzież i wychowawców uroczystości okolicznościowych (dyskoteki, Andrzejki, Wigilia, Pożegnanie maturzystów i inne).

Ramowy rozkład dnia w internacie:

6.30                              Pobudka

6.30 - 7.45                  Toaleta, porządki 

7.00 - 7.30                  Śniadanie

7.45                           Wyjście do szkoły

8.00  -  15.00              Pobyt w szkole

13.05 - 13.35              Obiad

15.00 - 18.00              Czas wolny ,zajęcia dodatkowe w szkole i stadninie

18.00 - 18.30              Kolacja

18.30 - 20.00                 NAUKA WŁASNA, obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców

20.00 - 21.00              Czas wolny , pobyt w internacie

21.00 - 21.45              Toaleta

22.00 - 6.30                Cisza nocna

Kryteria decydujące o przyjęciu do internatu to przede wszystkim:

·         odległość od miejsca zamieszkania;

·         dochód na członka rodziny;

·         średnia ocen i zachowanie;

·         trudna sytuacja rodzinna;

·         inne szczególne przesłanki, w tym zdarzenia losowe.

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie rozpoczynający naukę w szkole.

Podanie o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2017/18 dla kandydatów do klas pierwszych należy
składać wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły do dnia 28 lipca 2017r. Wzór podania i oświadczenia oraz warunki rekrutacji są dostępne  w internacie, sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. Lista przyjętych zostanie  wywieszona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół 4 sierpnia 2017r.

Kandydaci do internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych związanych ze zbiorowym żywieniem, ponieważ zakwaterowanie wiąże się z obowiązkowym całodziennym wyżywieniem.    Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2016/17 wynosi 10,20 zł. Opłaty należy realizować do 10 dnia każdego miesiąca u intendentki lub na konto szkoły  28 1160 2202 0000 0002 7305 5300

Rodzicom/opiekunom prawnym, którzy pobierają zasiłek rodzinny przysługuje dodatek na dziecko przebywające w internacie. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o dofinansowanie lub całkowite pokrycie kosztów wyżywienia przez Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.

Uczniowie przyjęci do internatu są meldowani na pobyt czasowy w Urzędzie Gminy w Janowie Podlaskim. W celu dopełnienia obowiązku zameldowania kandydat powinien posiadać dowód osobisty (ew. paszport) lub potwierdzenie zameldowania na pobyt stały z numerem PESEL(do pobrania w urzędzie miasta lub gminy).

Opieka lekarska dla mieszkańców internatu będzie realizowana po złożeniu przez rodzica deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej   w Janowie Podlaskim. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  83 341 33 74 (Internat)  83 341 30 56 (Zespół Szkół -w okresie wakacyjnym)  lub drogą elektroniczną: internat@zsjp.janowpodlaski.net

 

Druk podania oraz oświadczenia ( format PDF)

 

Opr. A. Hordyjewicz(c) 2000-2016 Net System Piotr Chilkiewicz

email: webmaster@zsjp.janowpodlaski.net