ZS technik mechanizacji i agrotroniki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język obcy (j. angielski lub j. rosyjski) – kontynuacja ze szkoły podstawowej
  • geografia

Zajęcia praktyczne odbywają się w budynku warsztatów szkolnych oraz w gospodarstwie rolnym Stadnina Koni w Janowie Podlaskim.

Technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to szkoła, w której uczeń będzie przygotowany do użytkowania, obsługiwania, diagnozowania i napraw pojazdów, maszyn i urządzeń  rolniczych  z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnej.

W trakcie nauki uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T.

Szkoła cyklicznie organizuje wycieczki dydaktyczne na międzynarodową wystawę sprzętu rolniczego AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania oraz do Kielc na targi AGRO TECH.

Praktyki zawodowe będą realizowane po ukończeniu klasy III w wymiarze 4 tygodni.

Szkoła realizuje projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej. Dzięki nim młodzież wyjeżdżała na staże zagraniczne na Węgry i do Grecji. W roku szkolnym 2020/2021 planowany jest wyjazd uczniów do Włoch.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są z dwóch kwalifikacji:

  • ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
  • ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Absolwent technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może studiować, podjąć pracę zawodową, prowadzić własne gospodarstwo rolne bądź inną działalność gospodarczą.