ZS – technik hotelarstwa

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język obcy (j. angielski lub j. rosyjski) – kontynuacja ze szkoły podstawowej
  • geografia

Zajęcia praktyczne odbywają się w hotelu Zamek Janów Podlaski**** .

W czasie 5-letniej nauki zdobędziesz wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi gości w recepcji, rezerwacji usług hotelarskich, utrzymywania czystości w obiektach hotelarskich, przygotowywania i podawania śniadań, organizowania usług dodatkowych.

Szkoła realizuje projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej. Dzięki nim  młodzież wyjeżdżała na staże zagraniczne na Węgry i do Grecji. W roku szkolnym 2020/2021 planowany jest wyjazd uczniów do Włoch.

Praktyki zawodowe będą realizowane w jednym z hoteli grupy Arche, znajdujących się na terenie całego kraju.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są z dwóch kwalifikacji:

  • HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
  • HGT.06 Realizacja usług w recepcji.

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa może znaleźć zatrudnienie m. in. na stanowisku recepcjonisty, pracownika służby pięter, kelnera w obiektach bazy noclegowej (hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, kwatery prywatne), jako pracownik bazy ruchomej: morskiej, kolejowej i lotniczej oraz administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi. Może również kontynuować naukę na studiach I i II stopnia na kierunkach hotelarstwo, gastronomia i turystyka.