Wyniki wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego

1 października 2021 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. Wzięło w nim udział 268 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 2 kandydatek. Wśród wszystkich głosów oddanych 4 były nieważne. Komisja wyborcza w składzie: Kapłan Anita z kl. IIIAG, Andrzejuk Małgorzata z kl. IIIAG, Jodko Katarzyna z kl. IV AT, Tomasz Wiciejowski z kl. IVAT, Natalia Chwedoruk z kl. 2b oraz opiekunowie SU: Ilona Dubisz  i Gabriela Skraburska, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Nową Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole została Amelia Andruszkiewicz, zdobywając 171 głosów, funkcję zastępcy Przewodniczącej pełnić będzie Karolina Chilkiewicz.

Amelii  i Karolinie gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów w pracy samorządowej.