Wycieczka edukacyjna uczniów klasy 2b LO do Lublina

We wtorek uczniowie klasy 2b LO z dodatkowymi zajęciami służby celno-skarbowej uczestniczyli w wyjeździe do Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin. Młodzież oprowadzana przez funkcjonariusza SCS miała możliwość obejrzenia elementów infrastruktury portu lotniczego w strefie ogólnodostępnej i zastrzeżonej. Uczniów zapoznano z zadaniami realizowanymi na Oddziale przez różne służby mundurowe ze szczególnym uwzględnieniem pracy funkcjonariuszy SCS. Zapoznano ich z pracą lotniska jak i elementami „ścieżki pasażera” wraz z przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili
także bazy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i Techniczno-Garażowej. W trakcie pobytu w porcie lotniczym młodzież obserwowała start i lądowanie samolotu oraz jego obsługę na płycie lotniska. Podczas wycieczki uczniowie odwiedzili również Oddział Celny Pocztowy w Lublinie. Tam także zostali zapoznani z zadaniami realizowanymi przez funkcjonariuszy SCS. Wyjazd uzupełniający wiedzę teoretyczną przekazywaną uczniom na kierunkowych zajęciach dodatkowych zorganizował nauczyciel służby celno-skarbowej w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim rachm. Marta Oniszczuk mł. ekspert Służby Celno-Skarbowej Działu Postępowania Podatkowego Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego  w Białej Podlaskiej.