Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

1 października 2021 piętnastu uczniów z klas 1-4 kierunku technik hodowca koni oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięło udział w „Teście wiedzy o rolnictwie ekologicznym” przeprowadzonym w formie on-line. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 30 pytań dotyczących przepisów prawa a także upraw roślin i chowu zwierząt w gospodarstwie ekologicznym. Wśród najlepszych okazali się, zajmując kolejno miejsca:

1. Wiciejowski Tomasz

2. Kępińska Monika

3. Harwacka Julia

4. Caruk Kacper

5. Krzyżanowska Dominika.

Zwycięzca etapu szkolnego – Tomasz Wiciejowski będzie reprezentować naszą szkołę podczas finału, który odbędzie się 26 października.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.