Staż zawodowy w Grecji

W dniach 04-15.06.2018 r. uczniowie klas Technikum przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim kształcącego w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i technik hodowca koni przebywali na stażu zawodowym w Grecji. Wyjazd był możliwy w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO W ER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. Środki na realizację tego projektu pochodziły z funduszy Unii Europejskiej.

Przed wyjazdem na staż młodzież uczestniczyła w zajęciach z przygotowania językowego, co zdecydowanie ułatwiło im porozumiewanie się w języku angielskim, natomiast zajęcia kulturowe odbyły się już w Grecji.

Po pokonaniu ok. 2 tys. km. 32 uczniów wraz z 3 opiekunami dotarło do miejscowości Nea Mesangala, gdzie zostali zakwaterowana w hotelu Golden Sun. Dysponował on własną plażą, boiskiem do piłki siatkowej i nożnej, placem zabaw, zewnętrzną siłownią.

Uczniowie z technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni program stażu realizowali w wyznaczonych stadninach. Poznali strukturę i funkcjonowanie przedsiębiorstw, warunki hodowli oraz użytkowania koni w turystyce i rekreacji. W ramach ośmiogodzinnych zajęć młodzież wykonywała zabiegi pielęgnacyjne, oceniała stan zdrowa koni, dbała o czystość w boksach i na terenie ośrodka, przygotowywała pasze do skarmiania oraz konserwowała rząd jeździecki. Każdego dnia odbywały się zajęcia z jazdy konnej, dzięki którym młodzież doskonaliła swoje umiejętności. W czasie wyjazdów w teren poznawali sposoby oznaczania oraz wytyczania szlaków konnych.

Uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ramach odbywanego stażu zawodowego poznali strukturę i specyfikę gospodarstw rolnych w Grecji. Zapoznali się z technologią i maszynami stosowanymi przy uprawie zbóż, buraków, warzyw, bawełny i owoców śródziemnomorskich – kiwi i oliwek. W warsztacie naprawczym młodzież uczyła się demontować silniki w ciągnikach, naprawiać zespoły robocze w prasach wielkogabarytowych, naprawiać sieczkarnię samojezdną oraz przygotować kombajn zbożowy do pracy. Uczniowie zapoznali się również z technologią i urządzeniami stosowanymi na fermie utrzymującej ponad pięćset owiec mlecznych.

W ramach programu kulturowego odbyły się wycieczki do najbardziej znanych miejsc historycznych i turystycznych. Do niezapomnianych należy rejs statkiem na wyspę Skiathos, zwiedzanie Thessalonik i Meteorów. Towarzyszyły temu wspaniałe widoki i grecka kuchnia. Dzięki tym wyjazdom uczniowie poznali najstarszą kulturę starożytną. Dodatkową atrakcją było poznanie cyklu produkcyjnego oliwy z oliwek w jednym z zakładów przetwórczych oraz sposobów wytwarzania i przechowywania wina.

Wyjazd młodzieży na staż zagraniczny przyczynił się do pogłębienia umiejętności pracy z końmi, a uzyskany certyfikat zwiększył szansę uczniów na rynku pracy w kraju i za granicą. Tego typu projekty są niezmiernie ważne podczas cyklu kształcenia zawodowego, stwarzają lepsze perspektywy na przyszłość. Wpływają pozytywnie na rozwój ucznia i zachęcają do samokształcenia.