Ślubowanie uczniów klas pierwszych

6 października 2021 r. w hotelu Zamek Janów Podlaski odbyło się uroczyste ślubowanie  uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili goście: Sekretarz Powiatu Bialskiego, były Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Wójt Gminy Janów Podlaski Leszek Chwedczuk, Przewodniczący Rady Gminy Janów Podlaski Stanisław Żmudziński – Caruk, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie podinspektor Anna Sakowicz, Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim komisarz Mariusz Smagieł, Dyrektor hotelu Zamek Janów Podlaski  Grzegorz Orzełowski, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej Barbara Kociubińska – Koza, członek Zarządu Powiatu Bialskiego i jednocześnie Radny Powiatu Bialskiego Tadeusz Łazowski, Radna Powiatu Bialskiego Czesława Caruk, rachmistrz Marta Oniszczuk, która prowadzi w  szkole zajęcia ze służby celno- skarbowej, starszy chorąży sztabowy Wojciech Matwiejczuk, który prowadzi w Zespole Szkół zajęcia ze straży granicznej, Inspektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej Marta Bogusz.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 wprowadzeniem sztandaru Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz odśpiewaniem hymnu. Gości, dyrekcję szkoły- dyrektora Jarosława Dubisza i wicedyrektor Urszulę Majewską-Chilkiewicz, wychowawców, pierwszoklasistów i ich rodziców oraz stypendystów powitali prowadzący akademię: Julia Harwacka i Bartosz Tokarski.

W imieniu całej uczniowskiej społeczności przemówienie do uczniów klas I wygłosiła uczennica II b T Julia Nitychoruk. Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół  Jarosław Dubisz, który życzył pierwszoklasistom sukcesów i wytrwałości, gdyż to oni będą współtworzyć historię szkoły. Jako następna wystąpiła  podinspektor Anna Sakowicz, która odczytała list skierowany do pierwszoklasistów od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie  dr Artura Krukowskiego. Nawiązano w nim do wartości i tradycji, takich jak: uczciwość, pracowitość, kreatywność, chęć uczenia się i rozwijania, wyrażono nadzieję, że uczniowie zwiążą swoją przyszłość zawodową ze służbą celno- skarbową. Głos zabrali także Wójt Gminy Janów Podlaski Leszek Chwedczuk oraz Sekretarz Powiatu Bialskiego, były Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, zapewniając pierwszoklasistów, że dokonali właściwego wyboru szkoły.

Do ślubowania na sztandar Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim wystąpiło sześcioro przedstawicieli klas pierwszych, którzy zostali przyjęci do szkoły z najwyższą liczbą punktów. Pierwszoklasiści ślubowali wierność wartościom i tradycji Zespołu Szkół, dbałość o dobre imię szkoły. Po ślubowaniu wystąpił przedstawiciel klas I – Karol Górski, który zapewnił, że oficjalnie włączeni do grona uczniów Zespołu Szkół pierwszoklasiści będą dbać o poszanowanie zasad, pracować nad kształtowaniem swoich charakterów i z zapałem zdobywać wiedzę.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie aktów mianowania. Klasom 1a i
1 b liceum z dodatkowymi zajęciami ze straży granicznej akty mianowania na ucznia wręczył starszy chorąży sztabowy Wojciech Matwiejczuk, klasie 1b liceum z dodatkowymi zajęciami z policji akty mianowania na ucznia wręczył Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim komisarz Mariusz Smagieł, a klasie 1 c liceum z dodatkowymi zajęciami ze służby celno – skarbowej wręczyła Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie podinspektor Anna Sakowicz.

Podczas tej uroczystości uczeń Tomasz Wiciejowski odebrał nagrodę za zdobycie tytułu laureata w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, a 26 uczniów z liceum i technikum Stypendia Starosty Bialskiego z rąk Sekretarza Powiatu Bialskiego Sławomira Sosnowskiego i Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej Barbary Kociubińskiej – Kozy. Także 7 wyróżniających się uczniów klasy 2 z dodatkowymi zajęciami ze służby celno – skarbowej otrzymało nagrody, które wręczyła Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie podinspektor Anna Sakowicz.

Uroczystość uwieńczona została częścią artystyczną w wykonaniu utalentowanych uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Agnieszki Porębskiej, Justyny Jonaszko i Mariusza Demianiuka. Cała uroczystość zakończyła się zwiedzaniem hotelu Zamek – była to wycieczka śladami patrona szkoły – biskupa Adama Naruszewicza oraz słodkim poczęstunkiem.