Pożegnanie klas maturalnych

W piątek 29 kwietnia 2022 r. w auli Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych. Słowami „wszystko ma swój początek i swój koniec” prowadzący uroczystość – Karolina Chilkiewicz i Kamil Fusiarz – przywitali zgromadzonych abiturientów. Po przemówieniu dyrektora szkoły Jarosława Dubisza nastąpiło przekazanie sztandaru Zespołu Szkół młodszym kolegom i uroczyste przyrzeczenie absolwentów. Następnie dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody najlepszym uczniom: Tomaszowi Wiciejowskiemu, Katarzynie Jodko, Dominice Puczko i Anicie Kapłan. Spotkanie było również dobrą okazją ku temu, by podziękować uczniom reprezentującym naszą szkołę na arenie sportowej – Natalii Czarneckiej i Bartoszowi Tokarskiemu, którzy wywalczyli drugie i trzecie miejsce w województwie w drużynowych biegach przełajowych. W podziękowaniu za czynny udział w promocji szkoły i sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej, pamiątkowe szklane statuetki z rąk dyrektora i trenera Dawida Smolbika otrzymali również absolwenci trenujący taekwon – do w UKS „Hwa – Rang” – finaliści Mistrzostw Polski Juniorów: Natalia Toczyńska, Maciej Sposób i Mateusz Sacharczuk. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego –  Gabriela Skraburska i  Justyna Jonaszko – również złożyły podziękowania i wręczyły pamiątki członkom SU, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wnieśli wiele dobrego w życie szkoły. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowały do Katarzyny Jodko, Weroniki Lichaczewskiej, Bartosza Tokarskiego, Mai Romanowskiej, Pawła Waćkowskiego i Anny Bańkowskiej. Na zakończenie młodsze koleżanki i koledzy, pod kierunkiem Joanny Pędzik i Magdaleny Król, zaprezentowali krótką część artystyczną. Pożegnali abiturientów wzruszającym śpiewem (Agnieszka Kirmuć, Wiktoria Niewęgłowska i Karol Górski) i recytacją wiersza „Do zobaczenia w dorosłym życiu” (Kinga Struczyk). W imieniu absolwentów społeczność szkolną pożegnali Dominika Puczko i Bartosz Tokarski. Po części oficjalnej uroczystości młodzież po raz ostatni spotkała się z wychowawcami klas.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór na maturze!