Podsumowanie konkursu „Czysta Ziemia”.

Dnia 14 grudnia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji konkursu „Czysta Ziemia”, w którym wzięli udział uczniowie szkół z terenu powiatu bialskiego. Konkurs ma na celu rozpowszechnianie właściwych postaw ekologicznych, zwłaszcza jeśli chodzi o problem zanieczyszczenia odpadami komunalnymi. Podczas spotkania wicestarosta bialski Janusz Skólimowski podkreślił, jak ważne jest poszerzanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz podziękował wszystkim przedstawicielom szkół za udział w tej akcji. W ramach konkursu szkoły podjęły wiele różnorodnych działań, angażując przy tym inne instytucje publiczne. Zespół Szkół podjął się m. in. zbiórki makulatury (220 kg), nakrętek butelek (92  kg) czy sprzątania okolicznych terenów. W klasach pierwszych przeprowadzono cykl zajęć o tematyce ekologicznej zakończony konkursem wiedzy o środowisku naturalnym i wpływie człowieka na jego funkcjonowanie. Wzorem ubiegłych lat gościliśmy również i w tym roku pracownika Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, Magdalenę Żychowską, która omówiła podczas prelekcji różne formy ochrony przyrody w Polsce, a także opisała najbardziej atrakcyjne krajobrazowo elementy lokalnego parku.

Za udział w konkursie nasza szkoła otrzymała bon pieniężny w wysokości 200 zł, zaś przedstawicielowi społeczności uczniowskiej – Dominikowi Hryciukowi – wręczono kosz ze słodyczami.