Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja o godzinie 9.30 dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkól im. Adama Naruszewicza wzięli udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny. Po mszy delegacje urzędników, straży granicznej, policji i szkół złożyły kwiaty przy pomnikach, gdzie honorową wartę pełnili uczniowie klas mundurowych.