Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda

Nasza szkoła wzięła udział w badaniu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt był realizowany we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Badanie było jednym z etapów prac nad systemem monitorowania losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkolnictwa zawodowego. Polegało ono na przeprowadzeniu ankiet z uczniami (także po zakończeniu nauki w szkole, gdy będą już absolwentami) oraz dyrektorami szkół.  Celem badania było poznanie, jakie są i od czego zależą wybory edukacyjno-zawodowe uczniów i absolwentów szkół zawodowych. Wyniki te mają pomóc w lepszym dostosowaniu systemu kształcenia do rynku pracy.

W ramach współpracy nasza szkoła otrzymała upominki, które posłużą uczniom i uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne.