Dzień Patrona

28 kwietnia 2022 r. świętowaliśmy w Zespole Szkół Dzień Patrona Szkoły- biskupa Adama Naruszewicza. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w bazylice pod wezwaniem Świętej Trójcy, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna. Obchody Dnia Patrona uczczono uroczystą akademią, na której upamiętniono postać biskupa Naruszewicza- wielkiego człowieka, patrioty, historyka, poety, jak również uhonorowano jego zasługi w pracach nad uchwaleniem Konstytucji 3-go Maja. Motywem przewodnim akademii było poszanowanie wartości nadrzędnych, takich jak: tożsamość narodowa, miłość ojczyzny, wolność, bohaterstwo, niezłomność. Przywołano aktualną sytuację na Ukrainie i podkreślono, że wolność nie jest dana raz na zawsze, należy więc o nią dbać swoją postawą i działaniem. Utalentowana młodzież naszej szkoły poprzez recytację wierszy i śpiew złożyła  hołd biskupowi Adamowi Naruszewiczowi oraz wyraziła swoją solidarność z walczącymi o wolność na Ukrainie. Uczniowie uczestniczący w części artystycznej: Gabriela Besaraba, Karol Górski, Anna Iwaniuk, Michał Kaczmarek, Dominik Kozaczuk, Roksana Naumiuk, Wiktoria Niedzielska, Oliwia Pińczuk, Paulina Raczkowska, Natalia Segeń, Jakub Tymoszuk, Karolina Żebrowska, Wiktoria Niewęgłowska, Danylo Nestman, Michał Cieślak.

Młodzież przygotowały Elżbieta Tokarz i Joanna Godlewska, dekoracje wykonał Wiesław Melaniuk.