Apel podsumowujący pracę w I semestrze

Dnia 28 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie dyrektora Zespołu Szkół z uczniowską społecznością. Dyrektor Jarosław Dubisz podsumował pracę uczniów w I semestrze, przedstawił klasy oraz uczniów z najwyższą średnią ocen oraz klasy z najwyższą i najniższą frekwencją. Dyrektor wręczył również uczniom, którzy odbyli staż zawodowy w Grecji, dokument Europass Mobilność oraz certyfikaty świadczące o udziale w stażu zawodowym. Europass to projekt Unii Europejskiej, mający na celu prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Apel podsumowujący pracę w I semestrze