Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Od 1979 roku w  Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim  prowadzimy rolnicze kształcenie zawodowe o powszechnie przyjętej nazwie „mechanizacja rolnictwa”. Przez wiele lat prowadziliśmy nauczanie w Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, a od 2015  roku  funkcjonuje Technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W jeszcze czteroletnim technikum program nauczania obejmuje naukę przedmiotów ogólnokształcących zakończoną egzaminem maturalnym oraz naukę przedmiotów zawodowych zakończoną egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent technikum mechanizacji rolnictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosownych w produkcji rolniczej;

– obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

– oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

– organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

– prowadzenia ciągników rolniczych.

Osiągnięcie założonych zadań zawodowych jest określone w trzech kwalifikacjach M.01; M02; M.43 zakończonych egzaminami przeprowadzanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Absolwent technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przygotowany jest do wykonywania zadań z kwalifikacji M.01 i M.02 oraz M.46, w zakres której wchodzą:-

– stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych;

– obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych.

 Zdawalność egzaminów zawodowych w naszej szkole jest na bardzo wysokim poziomie. W 2014 roku w rankingu „Perspektyw” zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności egzaminów zawodowych w Polsce. Wielu naszych uczniów zostawało finalistami i laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa mają możliwość ukończenia kursu i zdania egzaminu na prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia do prowadzenia kombajnów zbożowych.

Każdego roku w technikum jeden dzień przeznaczony jest na zajęcia praktyczne, których znaczna część odbywa się na polach i w warsztacie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Dzięki zajęciom na stadninie uczniowie mają do czynienia z eksploatacją nowoczesnych maszyn i ciągników podczas prac polowych na polach stadniny.  Uczniowie mają okazję operować ciągnikami o dużej mocy i maszynami wielkogabarytowymi, np. podczas orki czy siewu. W warsztatach stadniny uczestniczą w pracach naprawczych i diagnostycznych tych maszyn i ciągników. Współpraca ze stadniną jest naszym atutem, ponieważ uczniowie mają do czynienia z maszynami, które są w ciągu roku eksploatowane na powierzchni prawie 1,5 tysiąca hektarów.

Jednym z warunków ukończenia technikum jest odbycie praktyki zawodowej w zmechanizowanym gospodarstwie lub zakładzie związanym z maszynami rolniczymi. Nasza szkoła od kilku lat, każdego roku zapewnia takie praktyki (staże) poza granicami naszego kraju. Czterokrotnie wyjeżdżali nasi uczniowie na Węgry do dużych gospodarstw rolnych,  a w tym roku do Grecji. Zagraniczne staże zawodowe możliwe są dzięki staraniom dyrektora szkoły oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy pozyskują fundusze europejskie na ten cel z programów Erasmus + oraz POWER, dzięki którym uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów. Jak dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy na zagraniczne praktyki można zobaczyć na stronie Facebooka naszego technikum: Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Janowie Podlaskim.

Dawne ciągniki i maszyny zostają wypierane nowymi, w których zastosowane są najnowocześniejsze systemy inteligentnego zarządzania przez komputer oraz systemy wspomagania operatora GPS w rolnictwie precyzyjnym. Z tego też względu szkoła, wykorzystując kolejne fundusze europejskie, pozyskała nowy ciągnik John Deere 5065 E oraz przyczepę rolniczą, przystosowane do prowadzenia bezpłatnego kursu nauki jazdy ciągnikiem, prawie 30 paneli agrotronicznych do nauki przedmiotów zawodowych oraz  finanse na modernizację pomieszczeń warsztatowych.

Nie zapominamy, że do naszej szkoły przychodzą pasjonaci wybranego kierunku, dlatego staramy się zapewnić im jak najwięcej możliwości rozwijania swoich zainteresowań mechanizacją rolnictwa. Szkoła zapewnia młodzieży udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, organizuje wycieczki krajoznawcze i przedmiotowe na targi techniki rolniczej  i do zakładów produkujących sprzęt rolniczy. Zawsze wiosną przygotowujemy ciekawe dni otwarte w naszej szkole, na które już teraz zapraszamy.