Wyjazd do Portugalii w ramach projektu „European Educational Quality”

W dniach 26.09. – 03.10.2017 r. dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim przebywało w Portugalii na kursach szkoleniowych w ramach projektu nr 2017-1-PL01-KA101-037668 pt. „European Educational Quality”. Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + z sektora Edukacja szkolna Akcja 1. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. W wyniku przeprowadzonej do projektu rekrutacji wyłoniono ośmiu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz dwóch nauczycieli języka angielskiego. Partnerem w projekcie była portugalska organizacja Intercultural Association Mobility Friends, która przeprowadziła dwa kursy szkoleniowe: „Content and Language Integrated Learning” dla nauczycieli języka angielskiego oraz „Information and communication technologies in the classroom” dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Wyjazd grupy poprzedziły przygotowania nauczycieli do odbycia kursów, w tym m. in. przygotowania z języka angielskiego, przygotowania kulturowe oraz z zakresu historii Unii Europejskiej oraz wiedzy na temat programu Erasmus+. Podczas kursów szkoleniowych w Portugalii nauczyciele poznali m. in. owoczesne narzędzia ICT, które pomogą im przy pracy dydaktycznej z uczniami oraz innowacyjne metody nauczania, w tym metody aktywizujące. Nauczyciele poznali też system edukacji w Portugalii, również poprzez wizytę w portugalskiej szkole. Na zakończenie kursu otrzymali od partnera portugalskiego certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w stażu. Dodatkowymi dokumentami, które otrzymają nauczyciele będą dokumenty Europass – Mobilność. W czasie wolnym nauczyciele odwiedzili m. in. stare miasto w mieście Porto, które wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *