Uroczystość otwarcia Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

W dniu 12 grudnia odbyła się długo wyczekiwana uroczystość otwarcia Hali Sportowej przy Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
Wśród zaproszonych przez Dyrektora Jarosława Dubisza na inaugurację Hali przybyli:
– Starosta Bialski Mariusz Filipiuk,
– Wicestarosta Janusza Skólimowski,
– Sekretarz Powiatu Jarosław Gajewski,
– Wójt Gminy Leszkek Chwedczuk
– Zastępca Wójta Wiesław Fila,
– Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Żmudziński-Caruk,
– Proboszcz janowskiej parafii ks. Prałat Stanisław Grabowiecki,
– Kierownik Delegatury WUOZ Arkadiusz Bojaczuk,
– Henryk Dołegowski z Biura Projektowego ARCH-DOM w Białej Podlaskiej,
– Mateusz Treska wykonawca z firmy Tres-bud.,
– Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Barbara Kociubińska-Koza,
– Kierownik Referatu Funduszy i Inwestycji Anna Szupiło,
jak również przedstawiciele Rady Powiatu Bialskiego, służb mundurowych, nauczycieli, rodziców i uczniów. Reprezentacja gości przecięła symboliczną wstęgę, podkreślając wspólny wysiłek wielu osób zaangażowanych w realizację projektu.
Podczas uroczystości janowska młodzież zaprezentowała się w pokazach wokalnych, gimnastyki i samoobrony, a zaproszeni goście mieli okazję przekazać swoje gratulacje, spostrzeżenia i życzenia świąteczne.

Dziękujemy za kolejną, kluczową inwestycję w naszej szkole. Głęboko wierzymy, że oprócz poprawy infrastuktury do zajęć wychowania-fizycznego przyczyni się również do kolejnych sukcesów sportowych naszej utalentowanej młodzieży.