„Stażyści z Naruszewicza podbijają rynek pracy”

W październiku 2018 roku miała miejsce mobilność w ramach projektu „Stażyści z Naruszewicza podbijają rynek pracy”, podczas której uczniowie naszej szkoły realizowali ustalony wspólnie z partnerem greckim program praktyk zawodowych. Wyjazd do Grecji dedykowany był dla 32 uczestników (20 techników hodowców koni oraz 12 techników mechanizacji rolnictwa) oraz 3 nauczycieli, którzy pełnili rolę opiekunów młodzieży. Jako, że zbliża się koniec roku kalendarzowego przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych postępów projektu.

Projekt, który rozpoczął się 1 sierpnia 2018 roku realizowany jest w ramach programu Erasmus+ we współpracy z grecką organizacją Olympus Education Services, która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych dla młodzieży z wielu różnych krajów Unii Europejskiej. W pierwszej fazie projektu odbyła się akcja informacyjna i seria spotkań, w ramach których uczniowie, ich rodzice i inni zainteresowani dowiedzieli się na czym polega projekt i jaka jest jego idea. Kolejnym etapem był proces rekrutacji, który pozwolił wyłonić 32 uczestników oraz osoby rezerwowe. Byli to uczniowie najlepiej spełniający założone kryteria rekrutacji i to oni przeszli przez szkolenia przygotowawcze, które były ostatnim etapem przygotowań do głównego punktu całego projektu, czyli dwutygodniowej mobilności realizowanej w Grecji.

Pobyt naszych uczniów w Grecji składał się głównie z realizacji programu praktyk, który już na etapie składania wniosku został ustalony wraz z partnerem greckim. Jego swoistym uzupełnieniem był program kulturowy, który miał zapewnić uczniom lepsze zapoznanie się z Grecją, wraz z jej wieloletnią historią, tradycjami czy zwyczajami. Stąd też uczniowie mieli okazję zobaczyć takie miejsca jak Meteory, wyspę Skiathos, do której transport stanowił atrakcyjny rejs statkiem wraz z animacjami kulturowymi (śpiewy, tańce) czy też miateczko Litochoro wraz z wąwozem Enipeas. Młodzież odwiedziła także  Ateny, gdzie zwiedzała Muzeum Akropolu, Akropol, zobaczyła Forum Romanum czy też grecką Agorę, aby na sam koniec zwiedzania dotrzeć pod grecki Parlament i zobaczyć zmianę warty elitarnej greckiej jednostki reprezentacyjnej – Evzonów.

Same praktyki polegały na realizacji programu przez naszych uczniów, którzy nadzorowani byli przez nauczycieli oraz mentorów greckich. Poza wykonywaniem samych obowiązków, staż stanowił również świetną okazję aby porównać funkcjonowanie branży rolniczej w Grecji do realiów polskich przedsiębiorstw z tego obszaru. Jeśli chodzi o umiejętności jakie nabyli nasi uczniowie, to na samym początku warto wyróżnić efekty kształcenia tożsame dla obu kierunków kształcenia, takie jak rozwój kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, rozwój umiejętności miękkich (praca w grupie, umiejętność wyrażania własnego zdania), umiejętność organizacji stanowiska pracy, pracy pod  presją czasu i stresem czy otwartość na nowe wyzwania. Doliczyć do tego należy konkretną dawkę wiedzy merytorycznej, doświadczenia wynikającego z pracy w prawdziwym przedsiębiorstwie i pozytywne postawy, które pomogą uczniom w dalszym rozwoju.

Jeśli chodzi o kompetencje stricte zawodowe Technik Mechanizacji Rolnictwa nabył umiejętności w zakresie obsługi maszyn rolniczych (codzienna eksploatacja, diagnostyka, serwis, konserwacja), demontażu oraz montażu konkretnych podzespołów, tworzenia dokumentacji związanej z naprawami, wykonywania posezonowej weryfikacji. Natomiast Technik Hodowca Koni zapoznał się z dokumentacją hodowlaną i metodami jej analizy, sposobami wykonywania napraw w stajni czy diagnozy stanu zdrowia zwierząt. Uczniowie nauczyli się również wykonywać proste zabiegi weterynaryjne, przygotowywać pasze dla różnych grup koni, dbać o sprzęt do jazdy konnej oraz dowiedzieli się jak powinna wyglądać codzienna praca pielęgnacyjna zwierzęcia.

Uczniowie po powrocie do Polski bardzo pozytywnie wypowiadali się o udziale w projekcie jak i organizacji samego pobytu, co wynikało również z przeprowadzonej analizy ankiet ewaluacyjnych oraz indywidualnych raportów uczestnika złożonych w systemie Mobility Tool+. Pokazuje to jak pozytywny wpływ miał projekt i jaka była jego praktyczna wartość. Jako szkoła bardzo cieszymy się z możliwości jego realizacji, gdyż pozwoli on na dalszy rozwój zarówno uczniów jak i samej placówki co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.