Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

Pierwsze klasy po szkole podstawowej

LO-humanistyczna (ponadpodstawowa)

LO-lingwistyczna (ponadpodstawowa)

LO-matematyczno-informatyczna (ponadpodstawowa)

TECHNIKUM technik hodowca koni (ponadpodstawowa)

TECHNIKUM technik hotelarstwa (ponadpodstawowa)

TECHNIKUM technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (ponadpodstawowa)

Pierwsze klasy po gimnazjum

Klasy 1 LO po gimnazjum

klasa 1 T- technik hodowca koni ponadgimnazjalna

klasa 1 T- technik hotelarstwa (ponadgimnazjalna)

klasa 1 T- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ponadgimnazjalnaa

 

klasy drugie ( po gimnazjum)

klasa 2a LO

klasa 2bc LO

klasa 2a T – technik hodowca koni

 

klasy trzecie ( po gimnazjum)

klasa 3a LO

klasa 3b LO

klasa 3cd LO

klasa 3b T- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

klasa 3c T – technik hodowca koni

 

klasy czwarte  ( po gimnazjum)

klasa 4b T- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki